Astra Zeneca levde upp till förväntningarna

MIN EKONOMI

Astra Zenecas helårsresultat är något bättre än marknadens förväntningar.

Resultatet före skatt blev närmare 40 miljarder kronor.

Försäljningen av magsårsläkemedlet Losec överträffade analytikernas förväntningar, medan efterföljaren Nexium sålde för mindre än väntat.

VD Tom McKillop ser en utmaning i de kommande två åren då nya läkemedel ska byta ut de gamla

Astra Zeneca räknar med att de kommande två åren blir utmanande, och en försäljningsökning på 4-6 procent och en något snabbare tillväxt per aktie.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på knappt 4,1 miljarder dollar för helåret 2000, och utfallet blev snäppet högre. Vinsten per aktie var också något högre än väntat, 1,64 dollar mot 1,63 dollar. Omsättningen var dock något lägre än väntat och uppgick till 15,8 miljarder dollar.

I samband med rapporten för tredje kvartalet sänkte Astra Zeneca tillväxtprognosen för helåret från tvåsiffriga tal till 8 procent för helåret. Försäljningsökningen inom healthcare-området under fjärde kvartalet återgick till tvåsiffriga tal, en ökning med 13 procent.

Detta innebär att försäljningsökningen för hela året ligger i linje med den reviderade prognosen på 8 procent. Koncernens rörelseresultat ökade med 22 procent under fjärde kvartalet och med 14 procent för hela året.

Nexium sämre än väntat

Siffrorna från fjärde kvartalet visar att det är främst i USA som försäljningen varit framgångsrik. Den ökade med 22 procent och som helhet i världen med 13 procent.

Det nya magsårsläkemedlet Nexium förväntas ta över försäljningen av Losec i takt med att patenten för det gamla läkemedlet går ut. Analytikerna hade räknat med en försäljning för Nexium på 25 miljoner dollar, men Astra Zeneca kan endast visa upp en försäljning på 17 miljoner dollar.

Astra Zeneca hävdar dock att lanseringen av läkemedlet har gått bra i de europeiska länder det nu finns i. I dagsläget har bolaget inte fått klartecken från det amerikanska läkemedelsverket FDA. Astra Zeneca konstaterar endast att bolaget ”närmar sig slutet på överläggningarna med FDA.” Lanseringen under första kvartalet står kvar.

Närmaste två åren blir avgörande

Försäljningen av det storsäljande magsårsläkemedlet Losec ångar däremot på. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 6,1 miljarder dollar, och utfallet blev drygt 6,2 miljarder dollar. Astra Zeneca konstaterar att försäljningen av Losec i USA under fjärde kvartalet var 26 procent högre än motsvarande period förra året, vilket indikerar en viss lagerökning i grossistledet.

Försäljningen av Zestril inom terapiområdet hjärta/kärl har dock, som väntat, minskat i försäljning. Fortsatta lagerminskningar i USA ledde till en minskning med 30 procent i fakturerad försäljning av Zestril under fjärde kvartalet jämfört med samma period förra året.

Vad gäller framtiden så räknar bolaget med att ”de kommande två åren kommer att bli utmanande då tyngdpunkten i verksamheten växlar över från enormt framgångsrika men mognande produkter, som Losec och Zestril.” 

Läs mer

Isaac Pineus/Ekonomi24