Verkstadsavtalet klart

MIN EKONOMI

Avtalet för 380 000 anställda i verkstadsindustrin blev klart på torsdagsförmiddagen.

Metall, Sif, CF samt Verkstadsföreningen svarade ja på slutbudet från de opartiska ordförandena.

Sif som varit det sista förbundet som tvekade säger nu att budet är acceptabelt.

- Det här är så långt vi har kunnat komma. Vi har haft mycket tuffa diskussioner men jag är nöjd och vi har kunnat bevara freden på arbetsmarknaden, säger Sif:s förbundsordförande Mari-Ann Krantz i en första kommentar.

Avtalsperioden är 38 månader och ger för CF och Sif 5,5 procent under perioden samt en arbetstidsförkortning värderad till 1,5 procent.

Arbetstiden den stora stötestenen

För Metalls medlemmar ger avtalet löneökningar och arbetstidsförkortning för totalt 8,5 procent under perioden.

- Avtalet ligger i nivå med andra träffade avtal, säger Metalls förbundsordförande Göran Johnsson.

Den stora tvistefrågan har gällt arbetstiden, där arbetsgivarsidan krävt större flexibilitet.

- Vi är nöjda med att det är ett långt avtal som ger företagen möjlighet till planering, kommenterar Sveriges Verkstadsindustriers vd Heinrich Blauert.

- Men vi har inte kommit dit vi önskat i arbetstidsfrågan och ett modernare avtal.

Den förkortning av arbetstiden som avtalen innebär motsvaras inte av ökad flexibilitet från arbetstagarsidan, tycker Blauert.

TT