Slarvigt, Rosengren!

Hård kritik mot näringsministerns upphandling av konsulttjänster

MIN EKONOMI

Oaktsamt, oprofessionellt och slarvigt.

Regeringskansliets och särskilt näringsdepartementets upphandling av konsulter får mycket hård kritik i en rapport från riksdagens revisorer.

Den allvarliga kritiken mot hur näringsdepartementet skötte upphandlingen av Goldman Sachs i samband med fusionen mellan Telia och Telenor, står oförändrat fast i den rapport som riksdagens revisorer godkände på torsdagen. Upphandlingen präglas av bristande professionalism, enlig revisorerna.

- Man har inte förberett upphandlingarna ordentligt, man har inte skrivit ordentliga avtal och inte tecknat avtalen i rätt tid och det är oprofessionellt, säger Ingemar Josefsson (s), ordförande för riksdagens revisorer.

Kritiserad bonus

Allvarligast är formuleringarna kring den bonus på cirka 85 miljoner kronor som betalades ut till Goldman Sachs efter det att fusionen spruckit. Bonusen skulle enligt avtalet bara betalas ut om fusionen gick i lås. Departementet menar att så var fallet ur juridiskt perspektiv och att fusionen senare sprack på grund av motsättningar i det nya bolaget.

Revisorerna tycker dock att departementet åtminstone borde försökt få igen en del av pengarna och menar att dess agerande är ''uppseendeväckande och ger prov på oaktsam hantering av statens pengar''.

- Det är en allvarlig kritik. Sedan har chefen för departementet ansvaret för detta, säger Karl-Göran Svensson (m), ledamot av riksdagens revisorer.

''Fog för kritik''

Men varken han eller Ingemar Josefsson kräver Rosengrens avgång utan hänvisar till att KU granskar ministrar. Det är dock inte första gången Rosengren får kritik:

- Det där är snarare en fråga om flera frågor än en. Om man spottar tillräckligt mycket på en sten blir den blöt, säger Ingemar Josefsson.

Näringsminister Björn Rosengren tycker dock i ett pressmeddelande att revisorerna överdriver:

''I några fall finns det säkert fog för kritik. När det gäller upphandlingen av tjänster av Goldman Sachs anser vi att kritiken är grovt överdriven''.

Upphandling

Revisorerna är kritiska till storleken på bonusen i avtalet med Goldman Sachs, liksom till att näringsdepartementet inte följt lagen om offentlig upphandling utan vänt sig direkt till ett bolag i stället för att göra en upphandling där flera bud tas in. Departementet försvarar sig med att det är normal hantering i näringslivet, men det accepterar inte revisorerna.

- Man ska alltid ställa större krav på staten eftersom det är medborgarnas pengar och det följer därför andra lagar, säger Ingemar Josefsson och hänvisar till att det finns en riksdagsbeslut på att myndigheter ska vara en förebild i hanteringen av LOU.

Revisorernas rapport skickas nu på remiss. De hoppas få kommentarer om bland annat synen på bonusens storlek i fallet Goldman Sachs, liksom på hur LOU ska hanteras. Därefter lämnas en slutlig rapport till riksdagen.

Mats Eriksson/TT