Avmattning tydlig för Electrolux

MIN EKONOMI

Electrolux drabbades andra halvåret av en vikande efterfrågan, vilket märktes tydligt under sista kvartalet.

Helårsresultatet blev som väntat och företaget räknar med att resultatet blir bättre i år.

Resultatet före skatt för 2000 var nästan 7 miljarder kronor.

Electrolux resultat före skatt för fjärde kvartalet 2000 var 1,4 miljarder kronor vilket var obetydligt under analytikernas förväntningar, enligt SME. Resultatet var dock 11 procent lägre än samma period 1999. Nettoomsättningen för helåret var 124,5 miljarder kronor vilket var något högre än förväntningarna.

Gynnas av stark dollar

Förändringarna av valutakurserna har påverkat resultatet positivt. Effekten uppkom främst till följd av förstärkningen av dollarn och det brittiska pundet. Försvagningen av euron hade också en positiv påverkan genom att koncernen har en stor andel av produktionen inom EU.

Under andra halvåret mattades efterfrågan på företagets produkter successivt av. Koncernens resultatutveckling under andra halvåret påverkades dessutom negativt av ökad priskonkurrens och högre materialkostnader. Electrolux pekar dock på att marknadsläget under 2000 i både Asien och Latinamerika var bättre än 1999.

Minskad försäljning av proffsprodukter

Affärsområdet Konsumentprodukter uppnådde en ökad försäljning och ett högre rörelseresultat än föregående år. Ökningen i både försäljning och resultat beror på marknaderna i Nordamerika, Asien och Latinamerika. För Konsumentprodukter i Europa var försäljningen i stort sett oförändrad. Det var främst rörelseresultatet som försämrades.

Affärsområdet Professionella produkter visade totalt sett lägre försäljning och rörelseresultat som en följd av försäljningar och minskade volymer, liksom en resultatnedgång för Professionella inomhusprodukter. Affärsområdet Professionella utomhusprodukter hade en fortsatt god tillväxt vad gäller både försäljning och rörelseresultat.

Svårbedömd marknad det kommande året

Electrolux tycker att marknadsläget för 2001 är ”svårbedömt, framför allt i USA”. Bolaget märkte att en nedgång i efterfrågan på den amerikanska marknaden inleddes under senare delen av 2000. Efterfrågan i Europa, Latinamerika och Asien förväntas visa fortsatt tillväxt. I takt med att Electrolux gör interna kostnadsanpassningar bör koncernen kunna uppnå en förbättring ”av både resultat och värdeskapande för helåret 2001.”

3 miljoner av de tidigare återköpta aktier ska kunna användas för ett optionsprogrammet till ledningen. I så fall blir kostnaden för 2001 års program 30-40 miljoner kronor, förutsatt att aktiekursen inte överstiger 155 kronor vid tilldelning. 

Läs mer

Isaac Pineus/Ekonomi24