Allt fler "gerillor" rustar för börsrevolt

Småsparargerillor är vårens trend

MIN EKONOMI

Arga småsparare går nu samman för att sätta en blåslampa på Telias ledning. Kontakter är redan tagna med staten. "Småsparargerillorna" är vårens trend.

Småsparargerillorna är börsens nästa stora trend. I bolag som Pricer och Consilium har mindre aktieägare gått samman och kräver nu styrelseplatser.

Och i folkaktien Telia börjar nu krafter att samlas.

- Det här är ett hälsotecken. Det vi nu ser är bara början, säger Gunnar Ek, Aktiespararna.

Det är upplagt för såväl bråk som underhållning på vårens bolagsstämmor. Allt fler småsparare går samman och börjar engagera sig aktivt i sina aktieplaceringar, och reagerar mot att ledningarna – bland annat mot bakgrund av höstens börsras – styr bolagen åt fel håll.

Enligt en veteran i gerilla-branschen, Folke Höjmar som lett både Fermenta/Columnas och TV4:s aktieägarföreningar, är behovet av en gerillarörelse även akut bland Telias småsparare.

”25-30 personer har helt spontant ringt till mig och frågat om jag vill hålla i den. Vi har varit uppe och diskuterat saken med statens ägarrepresentant, Carl-Johan Korsås på Näringsdepartementet och avvaktar som bäst deras svar”, säger Folke Höjmar.

Det tydligaste exemplet hittills är prismärkningsföretaget Pricer som länge varit ett av börsens sorgebarn och där över 500 aktieägare nu slutit sig samman. Enligt konsortiets sammanhållande länk, Pekka Wiena, som dock inte vill uppge exakt hur stor del av röster och kapital man förfogar över, är man nu förbi storägaren Salvatore Grimaldi som har 5,8 respektive 9 procent av kapital och röster. I samband Pricers kommande bolagsstämma tänker man kräva styrelseplatser.

Räknar med tre styrelseplatser

- Det föreligger ingen som helst schism med Salvatore, vi för en ständig dialog. Men i och med att vi är den största ägaren och vet vad som behövs för att vända bolaget, varför skulle vi inte ha plats i styrelsen? Vi har rätt tunga namn på förslag och räknar med att kunna ta upp till tre platser, säger Pekka Wiena.

Ett annat exempel på företag där gerillorna lätt bildas är där en dominerande huvudägare eller familj har kontroll över bolaget. Sådant är fallet i verkstadsföretaget Consilium, där ägarfamiljen Rosenblad kontrollerar 72 procent av rösterna, men där västsvenska aktieklubben Sound Invest intagit en corner ihop med en av storägarna, Jörgen Hallberg och även de tänker kräva styrelseplats. I dagsläget förfogar konsortiet över cirka 14 procent av kapitalet.

- Utöver det har vi en informations- och maildialog med 30-40 andra ägare i bolaget, vilket gör att vi tillsammans kan komma upp i nästan 18 procent. Som läget är nu är vi vänligt inställda och tycker att bolagets ledning och styrelse fokuserar på helt rätt saker. Men vår avsikt är hålla ett öga på dem, och agera blåslampa om saker och ting går fel eller för långsamt, säger Rasmus Palmkvist, placeringsansvarig på Sound Invest som även ligger investerade i Westergyllen som har en ägarsituation liknande Consilium.

Besvikna på huvudägaren

- Vi var tidigare oroliga över läget där, men de tycks också ha svängt in på rätt väg nu så vi ligger lågt. Däremot är vi även investerade i Academedia och där är vi besvikna på hur huvudägaren Traction skött sig, trots att vi annars har stort förtroende för dem. Vi funderar på att dra igång något, även om vi på egen hand ännu är för små, säger han.

Några ytterligare bolag där det planer på gemensamma aktioner bland mindre aktieägare är Duroc, Sonessons och Active Biotech, där den nye storägaren Mats Arnhög nu har ögonen på sig.

På Aktiespararna har man noterat trenden och uppmuntrar den.

- Mindre aktieägare har blivit rätt misshandlade de senaste åren och det är ett hälsotecken att de nu börjar reagera och slå näven i bordet, säger Gunnar Ek.

- Makten må te sig orubblig, men dels vill inget företag ha missnöjda aktieägare som utttalar sig i medierna, dels kan det i många fall räcka att komma upp i 15-20 procent för att bli en aktör att räkna med.

Gunnar Ek menar även att det vi hittills sett bara är början på gerilla-rörelsen.

- I många av bolagen inom IT-sektorn, där småspararna gick in på väldigt höga nivåer och sedan fått se sina tillgångar utplånas, ligger missnöjet och gror. Folk känner sig blåsta, och både ägare och ledningar i de bolagen bör räkna med att de kommer att göra något åt det.

Lotta Edling