Pharmacias resultat bättre än väntat

Vinsten för fjärde kvartalet drygt 4 miljarder

MIN EKONOMI

En stark försäljning för Pharmacias medel mot ledgångsreumatism, Celebrex, bidrog till ett starkt fjärde kvartal för läkemedelsjätten som överträffade marknadens förväntningar.

Pharmacia slog marknadens förväntningar något och redovisar en vinst per aktie för fjärde kvartalet på 0,32 dollar. Resultatet för helåret ökade med 31 procent vilket innebär att Pharmacia överträffar den tidigare uppsatta vinstprognosen. Bolaget räknar med att vinsten per aktie ökar med 20 procent under 2001.

Kursen vände upp 1 procent till 522 kronor.

Pharmacia redovisar ett justerat resultat på 417 miljoner dollar för fjärde kvartalet vilket är en ökning med 32 procent jämfört med samma period förra året. Vinsten per aktie ökade från 0,24 dollar till 0,32 dollar och det innebär en ökning med 33 procent. För hela året var vinsten per aktie 1,45 dollar, vilket är 31 procent högre än föregående år. Detta är något högre än den vinstprognos på 30 procent för helåret som Pharmacia kommunicerade i samband med rapporten för årets första nio månader.

Dagens rapport visar också att kostnadsbesparingarna under 2000 till följd av fusionen blev 290 miljoner dollar, vilket är bättre än planerat.

- Vi är mycket nöjda med våra resultat för fjärde kvartalet, särskilt ökningen av vinsten per aktie med 33 procent, som är bättre än våra konkurrenters siffror. Våra starka resultat för kvartalet och för hela året visar att våra ursprungliga motiv för fusionen var välgrundade. Förändringarna under det gångna året ligger en stark grund för framtida tillväxt, skriver Pharmacias VD Fred Hassan i en kommentar.

Kraftig ökning för Celebrex

Pharmacia hade under fjärde kvartalet en nettoförsäljning i pågående verksamhet på 4,5 miljarder dollar, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma period förra året.

Bortser man från valutakurseffekter så ökade nettoförsäljningen med 13 procent under fjärde kvartalet.

Försäljningen av läkemedelsprodukter ökade med 8 procent till 3,3 miljarder dollar under sista kvartalet och lantbruksprodukterna med 7 procent till 1,2 miljarder dollar.

Pharmacias bruttomarginal var 69 procent för fjärde kvartalet, vilket är 1 procentenhet bättre än föregående år. Detta beror främst på produktmixen på läkemedelssidan.

Det storsäljande läkemedlet Celebrex, som främst är till för att behandla ledgångsreumatism, sålde för 772 miljoner dollar under fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 55 procent. Det är mer än vad analytikerna hade räknat med som väntade en försäljning på 705 miljoner dollar, enligt en sammanställning från SME.

Bakom Pharmacias framgång ligger stora försäljningsökningar av receptförskrivna läkemedel i USA.

För helåret ökade försäljningen för den här läkemedelsgruppen med 26 procent och globalt med 17 procent. En stark försäljningsökning i Europa motverkades delvis av negativa valutakurseffekter. Räknat i lokala valutor ökade läkemedelsförsäljningen i Europa med 12 procent och med 11 procent under hela förra året.

Beträffande framtiden så förväntar sig Pharmacia under året en fortsatt tvåsiffrig försäljningsökning för läkemedlen och försäljningsökning på samma nivå som under 2000 för lantbruksprodukterna. Pharmacia bedömer att koncernens nettoresultat kommer att öka med mer än 20 procent, och vinsten per aktie väntas öka med cirka 20 procent.

Isaac Pineus