Robur missade verkstadsrallyt

Sålde vinnaraktier - köpte kursfloppar

MIN EKONOMI

Fondjätten Robur arbetar sedan i höstas med en ny strategi för sina aktieportföljer.

De stora innehaven i verkstads- och skogsbolag har sålts ut och ersatts av tillväxtbolag.

Utvecklingen på börsen har dock sedan i höstas varit den omvända och verkstadsbolag som till exempel Atlas Copco tillhör vinnarna på börsen.

När Roburs nye VD Anders Ek tillträdde sin post i slutet av förra sommaren aviserade han en ny strategi för bolagets portföljer. De stora innehaven i traditionella sektorer som verkstad och skog ska minskas till förmån för mer tillväxtorienterade branscher. Successivt under hösten har också innehaven i bolag som Atlas Copco, Sandvik och Holmen minskats och istället har mer aktier i bolag som Securitas och Hennes & Mauritz tagits in.

- Strategin är inte uttalat att bara minska andelen cykliska aktier. Vi vill sprida riskerna i våra innehav och då bör portföljvikterna och ägarandelen inte bli för hög i enskilda bolag. Bland de innehav där den situationen har varit tydligast finns en del cykliska aktier, säger Ingemar Syréhn, som bland annat förvaltar Allemansfonderna på Robur.

Verkstadsaktierna har gått bra

Beslutet att vikta ned portföljernas innehåll av cykliska bolag gick dock tvärs emot utvecklingen på börsen under hösten. Tillväxtbranscher som telekom och IT fick en bedrövlig resa medan sektorer som skog och verkstad klarade sig betydligt bättre. Facit för det andra halvåret 2000 för aktier som Atlas Copco, Sandvik och Holmen blev uppgångar på mellan 25 och 40 procent.

Hur mycket pengar som Robur missat genom att minska innehaven i höstens vinnaraktier till förmån för mer tillväxtorienterade bolag beror naturligtvis på när de olika aktierna såldes eller köptes. Andelskursen på Roburs Allemansfonder, inklusive utdelning, sjönk under 2000 med cirka 9 procent, vilket var lika som fondens jämförelseindex.

- Vi höll i innehaven under det första halvåret då många av de här aktierna gick dåligt. Det har betalat sig under det sista halvåret då vi kunna sälja delar av innehaven till fördelaktigare kurser, för vissa av de stora posterna på höstens toppkurser, säger Ingemar Syréhn.

Sålde vinnaraktierna före uppgången

Robur har också i år fortsatt att minska sina innehav i de stora verkstadsbolagen. Hittills under 2001 har Robur flaggat för minskade andelar i Atlas Copco, Sandvik och Volvo samtidigt som dessa tre bolag har fortsatt att gå starkt på börsen. Atlas Copco och Volvo har sedan Alan Greenspans räntesänkning den 3 januari i år stigit med 25 procent. Sandvik har under samma period gått upp 15 procent.

- Vi har fortfarande stora innehav i dessa bolag. Det har inte varit någon nackdel under hösten och vi har inte heller någon brådska med att vikta ner våra innehav ytterligare, säger Ingemar Syréhn. 

Läs mer

Per Ericson/Ekonomi24