Bankernas köp av Postgirot stoppas

MIN EKONOMI

Konkurrensverket stoppar de fyra svenska storbankernas köp av Postgirot.

Affären skulle leda till ett monopol som skulle få mycket skadliga effekter på konkurrensen. Konsumenter, företag och småbanker skulle drabbas.

Verket kräver därför att Stockholms tingsrätt sätter stopp för affären.

Det var förra sommaren som Svenska Girot, som ägs av de fyra storbankerna – SEB, Handelsbanken, Nordbanken och Föreningssparbanken – köpte Postgirot för drygt fyra miljarder kronor.

Kritiken lät inte vänta på sig eftersom planen var att slå ihop Postgirot med Bankgirot och Privatgirot. Efter en sammanslagning skulle detta innebära att dominansen över betaltjänsterna skulle bli i det närmaste total.

Köper bort konkurrensen genom affären

Konkurrensverket anser att de fyra storbankerna gått samman just för att köpa bort en konkurrent. Affären skulle leda till monopol som skulle få mycket skaldliga effekter på konkurrensen. Konsumenter, företag och småbanker skulle drabbas, anser Konkurrensverket. Av den anledningen vill därför Konkurrensverket att Stockholms tingsrätt soppar affären.

- Företag och konsumenter skulle tvingas betala alltför mycket för sina betalningar. Till de grupper som skulle drabbas särskilt av monopolet Svenska Girot hör till exempel småföretag och ekonomiskt svaga konkurrenter. Jag har också svårt att se att Svenska Girot skulle vara lika intresserat av nya betalningslösningar som de två konkurrerande systemet Postgirot och Bankgirot har varit, påpekar Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på Konkurrensverket som understryker att ett ”ineffektivt monopol skulle skapas”.

Begränsningar av konkurrensen

Konkurrensverket anser att Svenska Girot inte har kunnat presentera några åtgärder som skulle kunna väga upp de omfattande begränsningar av konkurrensen på bankmarknaden som ett betalningsmonopol skulle medföra. Enligt Konkurrensverket är små banker, företag och bankkunder starkt kritiska till affären och befarar prisökningar.

Några av de problem med affären som Konkurrensverket identifierat är högre priser, sämre produktutveckling och att det blir svårare för storbankernas konkurrenter att hävda sig på bankmarknaden.

Även den bristande konkurrensen på hela bankmarknaden oroar Ann-Christin Nykvist.

- Vi har en starkt koncentrerad bankmarknad i Sverige. Ett monopol på gireringar kan komma att snedvrida konkurrensen inom hela sektorn. Vi ser nu flera aktörer som intresserar sig för att konkurrera om bankkunderna. Det vore olyckligt om de fick ett betalningsmonopol att tampas med.

Läs mer

Isaac Pineus/Ekonomi24