Skandias vinst blev 8 miljarder

Sämre än förra året men bättre än väntat

MIN EKONOMI

Konjunkturavmattningen och börsoron i USA slår mot Skandia.

Det fjärde kvartalet blev svagt och nu tvingas Skandia dra ner på kostnaderna i den amerikanska verksamheten.

- I USA , Skandias enskilt största marknad, har uppbromsningen av ekonomin återspeglats i en nedgång i tillväxttakten med medföljande relativ kostnadsuppgång. Den minst sagt volatila aktiemarknaden har lett till att resultatet för fjärde kvartalet inte blev tillfredsställande, säger Skandias VD Lars-Eric Peterssons i en kommentar till bokslutet.

I USA har kostnadsreducerande åtgärder genomförts.

- Detta tillsammans med lanseringen av nya produkter under tiden januari till maj i år skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, säger Lars-Eric Petersson.

- Vi ser nu möjligheter för en fortsatt ökning av vår marknadsandel både inom fondförsäkring och fondsparande, säger han vidare.

Bättre reslutat än väntat

Genom fortsatt geografisk expansion kommer betydelsen av enskilda marknader att minska och den uthålliga intjäningsförmågan att stärkas, tillägger koncernchefen.

Skandiakoncernen gjorde ett rörelseresultat på 8 029 miljoner kronor, jämfört med 8 575 förra året.

För kärnverksamheten uppgick resultatet till 5 798 miljoner kronor, en ökning med 22 procent från förra året.

Analytikernas förväntningar enligt SME Direkt var ett rörelseresultat på 7 889 miljoner kronor för koncernen och 5 617 miljoner för kärnverksamheten.

I resultatet ingår jämförelsestörande poster på 2 785 miljoner kronor.

Rörelseresultat per aktie uppgick till 7:84 kronor.

Försäljningen för långsiktigt sparande, AFS, ökade till 193,8 miljarder kronor och rörelseresultatet för långsiktigt sparande blev 6,2 miljarder.

Försäljningen i USA uppgick till 111,7 miljarder kr, jämfört med 84,3 förra året.

Tillgångar under förvaltning har sedan årsskiftet ökat med 19 procent till 992 miljarder. 

Läs mer

Ekonomi24

ARTIKELN HANDLAR OM