Rekordvinst för Föreningssparbanken

Personalen får dela på 600 miljoner kronor i bonus

MIN EKONOMI

År 2000 var året då fusionsvinsterna trillade in efter megafusionen mellan Föreningsbanken och Sparbankerna.

Det betyder att personalen får dela på över 600 miljoner kronor.

En fläck på solen är utvecklingen i Robur, som tappar andelar i nyförsäljningen.

Föreningssparbanken avsatte förra året totalt 640 Mkr i bonus till personalens resultatandelsstiftelse Kopparmyntet. Inklusive löneskatt belastar det bankens resultat med 769 miljoner kronor. 1999, som var ett mindre lysande år, var avsättningen bara 50 miljoner kronor.

Koncernchefen Birgitta Johansson-Hedberg flaggade redan i niomånadersrapporten för att 2000 skulle bli ett rekordår. Hon uppgav då att avsättningarna till personalen beräknades hamna på mellan 300 och 500 miljoner kronor. Summan hamnade på 590 miljoner kronor för den svenska verksamheten, exklusive skatt, dessutom tillkommer en avsättning på 49 miljoner kronor kronor för Hansapanks räkning.

Kraftig ökning

Koncernens resultat hamnade ungefär på marknadens förväntningar, 9,4 miljarder kronor, mot förväntade 9,6 miljarder. Det är en ökning med 45 procent jämfört med föregående år.

Såväl provisionsnettot, som räntenettot och nettot av finansiella transaktioner utvecklades starkt och hamnade i linje med marknadens prognoser. Nettot av finansiella transaktioner fördubbladades och som helhet klarade sig Swedbank bra igenom det skakiga andra börshalvåret 2000.

Fondbolaget Robur, som snart får konkurrens på hemmaplan genom att Föreningssparbanken börjar släppa in utomstående fonder i sina försäljningskanaler, utvecklades något svagare än marknaden. Robur tappade 0,7 procentenheter av sin marknadsandel av förvaltat kapital på fondmarknaden jämfört med i somras, och hade vid årets slut 32 procent.

Tappar i nysparandet

Samtidigt tar Robur en allt mindre del av nysparandet, marknadsandelen för nettosparandet förra året hamnade på 17 procent, alltså femton procentenheter under totalandelen.

Värdet på fondförmögenheten har minskat från 297 miljarder i september till 288 miljarder vid årets slut. Sedan slutet av 1999, då värdet var 291 miljarder, har värdet fallit med tre miljarder, eller en procent. Samtidigt har Stockholmsbörsen fallit med 12 procent.

Totalt ökade kostnaderna med 13 procent, främst beroende på tillkomna nyförvärv.

IT-kostnaderna ökade med tio procent, beroende på de utländska enheterna som är under uppbyggnad. I befintliga verksamheter föll IT-kostnaderna med tre procent.

Utdelningen föreslås till 5 kronor per aktie, jämfört med 5,50 föregående år. 

Läs mer

Lotta Engzell-Larsson/Ekonomi24