140 får gå från Bredbandsbolaget

Utbyggnaden av bredbandsnätet försenas

MIN EKONOMI

Bredbandsbolaget säger upp 140 anställda och drar ner på expansionstakten.

Den planerade nyemissionen har inte gått att genomföra.

  De nuvarande ägarna skjuter till ett mindre belopp för att verksamheten ska gå att driva vidare

Bredbandsbolaget har försökt att ta in mellan 1 och 2 miljarder kronor i nytt kapital sedan december. Pengarna behövs för att finansiera den kapitalslukande verksamheten att köpa bredbandskapacitet och koppla upp lägenheter.

Några nya investerare har inte gått att hitta och Bredbandsbolaget tvingas därför genomföra en alternativ plan som innebär att en stor del av verksamheten avvecklas. 140 av 350 anställda kommer att sägas upp under de kommande veckorna, vilket motsvarar 40 procent.

Det här innebär att bolaget även slår av på farten när det gåller utbyggnaden av bredbandsnätet, enligt informationschefen Gunnar Sjögren.

- Det är klart att expansionstakten sjunker nu. Det kommer att märkas på kort sikt, säg ett till tre års sikt, men inte i ett längre perspektiv, säger han.

Den senaste tiden har Bredbandsbolaget gjort cirka 10 000 nya installationer i månaden. Nu sjunker takten till cirka 8 000 i månaden.

Drar ner på takten

Personalen informerades om nedskärningarna strax efter lunch på torsdagen.

Uppsägningarna kommer att ske inom alla delar av företaget och även ledningsfunktionerna kommer att ses över. Den verksamhet som blir kvar kommer att ha en smalare inriktning än tidigare.

- Det här är en total omstrukturering av hela bolaget. Det innebär inte bara att vi drar ner på expansionstakten utan också att vi fokuserar på basprodukten Bredband hemma. Tjänsteutveckling skjuts på framtiden och den kommer då att göras tillsammans med externa partners för att sprida risker och kostnader, säger Gunnar Sjögren.

Flyttar från de flotta lokalerna i city

Nödplanen finansieras av den nuvarande ägargruppen, där bland annat Framfab och Investor ingår, men Gunnar Sjögren vill inte kommentera hur mycket kapital det rör sig om. Den sista oktober förra året hade bolaget 1,3 miljarder kronor i kassan. Klart är att påfrestningarna på finanserna är stora.

- Vi har lyckats mer än väl när det gäller försäljning och expansion men det har varit till priset av en alldeles för hög kostnad, säger Gunnar Sjögren.

Som ett led i nedskärningsprogrammet lämnar bolaget lokalerna i centrala Stockholm för att istället flytta till en kontorsfastighet i Liljeholmen i södra Stockholm.

Bredbandsbolagets satsningar i Danmark, Norge, Holland och Italien kommer att ses över. Beskedet idag är att nuvarande åtaganden fullföljs. 

Läs mer

Per Agerman/Ekonomi24