Nytt kursras för Ericsson idag

Faller efter besked att konkurrent sparkar 10 000 anställda

MIN EKONOMI

Den kanadensiska Ericssonkonkurrenten Nortel vinstvarnar.

Första kvartalet blir sämre än väntat och försäljningen av system har stannat upp.

Nu ska bolaget säga upp 10 000 personer, samtidigt som försäljningstillväxten halveras.

Beskedet om Nortels massuppsägningar fick Ericsson att på några minuter falla 5 procentenheter till 91,50 och Nokia 5 procentenheter till 269,50.

- Den här nyheten är inte bra för sektorn på något sätt. Ericsson kommer att drabbas hårdast i och med att bolaget är mer exponerat på systemsidan och det finns tydliga likheter mellan Nortel och Ericsson, säger Lars Söderfjell, telekomanalytiker på Handelsbanken.

Nätverksleverantören Nortel levererade kallduschen i går efter att börserna i New York och Toronto stängt. Bolaget minskar sina försäljningsutsikter för första kvartalet i år från 8,1 miljarder dollar till 6,3 miljarder dollar.

Snabbstopp i USA-ekonomin

Samtidigt har Nortel skrivit ner försäljningstillväxten från 30 procent till 15 procent under perioden. Bolaget meddelade också att man kommer att förlora 4 cent per aktie under första kvartalet. Tidigare hade Nortel förutspått en vinst på 16 cent per aktie. För helåret väntas vinsten stiga 10 procent mot tidigare prognostiserade 30 procent.

Orsaken till revideringen av de ekonomiska utsikterna är att bolaget märker av att den amerikanska ekonomiska utvecklingen saktar av betydligt snabbare än väntat, enligt företaget. Följden för Nortel blir att bolaget utvidgar sin tidigare plan på att säga upp anställda. Den ursprungliga planen var att säga upp 4 000 personer, men nu väntas 10 000 personer förlora jobbet, vilket motsvarar 11 procent av antalet anställda i Nortel.

Under efterhandeln rasade aktien och föll med 25 procent, eller 7,73 dollar.

Nortels VD John Roth sade i går att Nortel var tvunget att korrigera sina utsikter eftersom kunderna i Nordamerika hade valt att inte investera lika mycket, och där ligger 65 procent av omsättningen. han pekade på att många telebolag inte längre köper utrustning i väntan på ny teknik. 

Läs mer

Isaac Pineus/Ekonomi24