En kopp kaffe kostar för mycket utomlands

Pia Nilsson om din ekonomi

MIN EKONOMI

Tycker du att det är svårt att förstå vem och vad som bestämmer hur mycket kronan är värd? En klen tröst kanske kan vara att veta att experterna inte heller är särskilt säkra på detta.

De säger att viktigast är att det är ordning på samhällsekonomin. Nu har vi ordning på statens finanser, men kronan sjunker i alla fall.

Min uppfattning har i flera år varit att kronan är undervärderad. Det sägs att marknaden alltid har rätt, men det tror jag inte riktigt på när det gäller kronans värde.

Enligt ekonomisk teori skall all information vara känd för att marknaden ska ha rätt. När det gäller kronans värde är inte all information känd och därför har inte heller marknaden rätt. Väldigt mycket är okänt. Vilka är det exempelvis som ligger bakom att kronans värde förändras? Den senaste veckan har man skyllt på Riksbanken som har växlat kronor till euro och på att AP-fonderna nu får placera i utländska tillgångar. Sedan tror man att utlänningar säljer innehav i svenska aktier såsom Ericsson och Skandia.

Men är det hela förklaringen? Vilka är det som passar på att tjäna pengar på svängningarna i kronkursen?

Kronan borde vara mer värd i dag än när krisen var som djupast i början på 90-talet.

Dessutom bildar jag min uppfattning från upplevelser under utlandsresor. Vad kostar det att handla kläder och att äta på restaurang? Vad kostar det att dricka kaffe på ett kafé?

Det är alldeles för dyrt för oss när vi är ute och reser i andra länder. 9 kronor för euron, 10 kronor för en dollar i USA – för att inte tala om pundet i Storbritannien!

Här kommer jag att tänka på när jag och min man en gång var i Paris. Vi bestämde oss för att lura oss själva en stund och låtsas att en franc var lika mycket som en krona för att på så sätt kunna njuta av kaffet på Café de la Paix. Men ta nu inte efter detta tips för längre stunder än en kaffepaus för då kan felberäkningarna leda till elände!

Vi vet att det finns för- och nackdelar med en stark respektive svag krona. Exportindustrin tjänar mer om kronan är svag. Om industrin går bra kan det ge fler jobb. Är det därför som politiker inte är så bekymrade när kronan faller?

När euron var lågt värderad förra året var det en tysk politiker som tyckte att det var ju bra för sysselsättningen i Europa. Men det fick han bannor för att han vågade säga.

Å andra sidan betyder en svag valuta att importen blir dyrare. Det betyder risk för ökad inflation och det är ett hot mot tillväxten och sysselsättningen. Många tycker nog att en stabil krona vore det bästa, under förutsättning förstås att den ligger på en önskvärd nivå. Då minskar valutarisker för både exportörer och importörer.

Samtidigt verkar det som att vi får leva med stora svängningar, både på börsen och i valutors värde. Det räcker inte för ett litet land med stor exportindustri att ha bra statsfinanser för att valutan ska vara stabil.

Och en del passar på att tjäna pengar på att kronan går upp och ned. Som vanligt när det gäller ekonomi handlar det också om psykologi och förväntningar om hur mycket man tror om kronans värde i framtiden. Inte heller euron eller dollarn är fri från spekulationer och svängningar i värde.

Men om vi bestämmer oss för att övergå till euro kommer det i alla fall att vara svårare att påverka kursen genom mindre förändringar eller händelser i vårt land. Det vinner små och medelstora företag på liksom konsumenter. De stora företagen har alltid större möjligheter att försäkra sig mot svängningar i valutors värde.

Pia Nilsson Vd Fondbolagens förening ( )

ARTIKELN HANDLAR OM