Styrkebesked från Telia

MIN EKONOMI

Det är krafttag när Telias VD Marianne Nivert lägger fram Telias första helårsrapport på börsen.

Det är vad som behövdes för att lyfta aktiekursen sju procent till 56 kronor under onsdagsförmiddagen, trots fallande kurser för telekomaktier i Europa.

Bolaget har därmed levt upp till vad som lovades i samband med börsintroduktionen.

Teliachefen Marianne Nivert presenterade oväntat starka siffror i bokslutet i dag.

För de som köpte aktier i Telia och kunde tänka sig att vara sådär långsiktig som det är meningen att man ska vara är beskedet från Telia tydligt - prislappen vid börsintroduktionen på 85 kronor handlade mer om internationell eufori kring telekombolag och relativprissättning än bolaget Telia.

På egna meriter har Telia nämligen mer än väl levt upp till förväntningarna resultatmässigt. När Marianne Nivert därtill kryddar rapporten med en ny struktur som öppnar för affärer med andra telebolag, nya rekryteringar och förhoppningar om fortsatta kostnadssänkningar är det inte konstigt att aktiekursen drar iväg. Allt detta kommer en knapp månad efter att Marianne Nivert överraskat med ett samarbete med på 3G.

Extrautdelning på 30 öre per aktie

Telias resultat, mätt som underliggande EBITDA eller resultat före avskrivningar, ökade med 13 procent under det fjärde kvartalet och uppgick på helåret till 13 087 miljoner kronor. Det var en försämring med sju procent jämfört med 1999. Men en försämring låg egentligen i korten redan när Telia börsnoterades och analytikerna hade bara räknat med ett resultat på 12 360 miljoner kronor, enligt en sammanställning från SME Direkt. Dessutom kryddas rapporten med en utdelning på 50 öre kronor per aktie, inklusive en extrautdelning på 30 öre.

Stark återhämtning

Den verkligt intressanta bilden i Telias rapport ges dock vid en titt på de siffror som presenterades i samband med Telias börsnotering. Då räknade analytikerna med att Telia för 2000 skulle redovisa ett rörelseresultat, EBITDA, på 11,9 miljarder kronor. Inklusive förvärvet av norska Netcom Asa betyder det ungefär 12,4 miljarder kronor i vinst.

Tydligt är att Telia efter ett svagt andra kvartal mer än väl återhämtat sig. För 2001 räknar analytikerna enligt inför helårsbokslutet med att Telia kommer att redovisa ett EBITDA på 14,2 miljarder kronor. Mycket tyder på att den siffran kommer att justeras upp nu.

Teliakoncernens nettoomsättning uppgick till 54 064 miljoner kronor, en ökning med 4,5 procent. För jämförbara enheter stannade dock försäljnigsöknigen på under 4 procent. Kundbasen verkar därtill bana vägen för en fortsatt tillväxt.

Minskande månadsintäkter

Telia har under året fått 1,7 miljoner nya mobilkunder och har nu drygt 4,5 miljoner kunder i Norden. Smolk i bägaren var att kunderna inte verka ringa mer. Den genomsnittliga månadsintäkten, ARPU, hamnade bara på 303 kronor för det fjärde kvartalet mot 332 kronor i början av året. Positivt är att Telia istället lyckats få ner kostnaderna. Rörelsemarginalen hamnar på 40 procent i den svenska mobilrörelsen under det fjärde kvartalet jämfört med strax över 30 procent för helåret.

Antalet internetkunder steg under året från 599 000 till 714 000 i Sverige och omsättningen steg med 27 procent till 1,4 miljarder kronor. Fjärde kvartalet var omsättningsökningen 34 procent.

- Den starka tillväxten inom mobil kommunikation, etableringen av Telia på den internationella carriermarknaden och nya bredbandstjänster för konsumentmarknaden i Sverige skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, säger Marianne Nivert, Telias VD och koncernchef.

- För den etablerade fasta verksamheten förväntas prisbilden stabiliseras jämfört med föregående år. Tillsammans med pågående effektivisering förväntas detta resultera i en fortsatt god lönsamhet.

Rapporten - punkt för punkt

En närmare titt på rapporten ger följande bild:

Lönande nätverksamhet

Den underliggande rörelsemarginalen, EBITDA-marginalen, hamnade under det fjärde kvartalet på drygt 26 procent. Helåret 1999 låg den på 27 procent men den var nere och vände på 21 procentunder det andra kvartalet. Då drogs resultatet ner av en snabb kundtillströmning av mobilkunder. Nu har den effekten klingat av, utvecklingen för den svenska mobilrörelsen har stabiliserats och rörelsemarginalen förbättrats. Men framförallt har den svenska nätverksamheten lyft resultatet, med en halv miljard mer än vad analytikerna räknat med. Telia verkar däremd mer än väl ha parerat effekten av prispress och hård konkurrens med stora interna kostnadsreduktionsprogram.

Mobiltelefoni fortsätter växa snabbt

Försäljningen för mobil telefoni steg med 42 procent under helåret, jämfört med en uppgång på 37 procent efter de tre första kvartalen förra året. Nätgrossistdelen ökade försäljningen i Sverige med 62 procent jämfört med 66 procent under de första tre kvartalen. Internationella carrierdelen ökade sin försäljning med 32 procent, jämfört med en uppgång på 26 procent efter de tre första kvartalen.

Telia är alltså ett företag stadd i snabb tillväxt på flera av telekomindustrins framtidsmarknader. Att i ett sådant skede genomföra en tydlig struktur bådar gott.

Hård priskonkurrens

Telia verkar ha parerat de värsta prissänkningarna. För fast telefoni sjönk priserna med 8,4 procent under året. Tillsammans med hård konkurrens ledde det till en försäljningsminskning på 9,4 procent. Ändå redovisar Telia ett försäljningstapp på bara sju procent.

Problem med den nordiska mobilrörelsen

I Danmark gav 297 000 kunder en förlust på 450 miljoner kronor och i Finland gav 149 000 kunder en förlust på 458 miljoner kunder. Även om det är strategiskt rätt att vara närvarande i grannländerna borde Telialedningen ställa sig frågan om det ska ske till vilket pris som helst. Den enda fördelen med förlusten är kanske att det avskräcker konkurrenterna från att ge sig in i Sverige,och underlättar kommande strukturaffärer med någon av storspelarna i Finland och Danmark.

Telias resultat efter skatt hamnade på 10,3 miljarder kronor förra året, jämfört med 4,2 miljarder kronor för 1999. Det ger en vinst per aktie på 3,50 jämfört med 1,48 året innan. 

Sophie Nachemson-Ekwall/Ekopnomi24