Sämre än väntat för Tele2

MIN EKONOMI

Stenbecks teleoperatör Netcom, numera Tele2, växer så det knakar bland annat tack vare nyinköpta SEC.

Men expansionen kostar och vinsten blev lägre än väntat.

Netcom, som sedan bara några dagar går under namnet Tele2 redovisar ett resultat efter finansnetto på 186 miljoner kronor för helåret 2000. Det är betydligt sämre än marknadens förväntningar, enligt SME låg analytikernas prognos på 312 miljoner kronor. Även jämfört med föregående år, då vinsten uppgick till 4,1 miljarder, är det tydligt att bolagets expansionen tar stor ekonomisk kraft i anspråk. Då ingick dock en reavinst på 3,2 miljarder. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 441 miljoner kronor, jämfört med förra årets 1,1 miljarder.

Nettoomsättningen uppgick till 12,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 53 procent och var något bättre än analytikernas förväntningar som enligt SME låg runt 12,1 miljarder. Omsättningen rapporteras stark inom såväl mobil som fast telefoni och även inom SEC. Omsättningen för Sverige isolerat uppgick till 7,9 miljarder kronor, vilket var en ökning med 21 procent.

Antalet abonnenter ökade med 59 procent

- Under fjärde kvartalet uppvisade våra verksamheter i Central- och Sydamerika en stark utveckling, i linje med att vårt mål att i varje land där vi bedriver verksamhet nå ett positivt rörelseresultat före avskrivningar inom tre år. Sedan förvärvet av SEC under det fjärde kvartalet har kundintaget varit starkt, vilket har ökat nettoomsättningen, och rörelseförlusten före avskrivningar har minskat, säger VD Lars-Johan Jarnheimer i en kommentar till rapporten.

Antalet abonnenter totalt ökade med 59 procent och uppgick per den 31 december 2000 till 11, 5 miljoner. Inom fast telefoni var antalet kunder 31 december 2000 7,7 miljoner vilket var en ökning med 72 procent.

Inom mobiltelefoni ökade antalet kunder med 44 procent till 2, 5 miljoner den 31 december i fjol. Antalet kunder inom mobiltelefoni vid samma tillfälle var 1,3 miljoner.

För mobiltelefonverksamheten blev rörelseresultatet före avskrivningar 2, 2 miljarder kronor, jämfört med förra årets 1,7 miljarder.

Kraftigt tillväxt i SEC

Rapporten är den första som innefattar förvärvet av telekomoperatören SEC, som gjordes under fjärde kvartalet 2000. Det är också just SEC, som gick med kraftig förlust under förra året, som anses utgöra den största osäkerhetsfaktorn i Netcom, enligt analytikerna. Tidpunkt för när SEC kommer att bidra positivt till resultatet och huruvida kostnaderna för nya kunder hållits under kontroll.

Av rapporten framgår endast att SEC:s nettoomsättning för helåret uppgick till 5,8 miljarder vilket motsvarade en ökning med 133 procent, och förlusten i rörelseresultatet ”begränsades” och att fjärde kvartalet uppvisade ”förbättrade marginaler och lönsamhet per abonnent."

Troligtvis är det SEC som kommer att tilldra sig det största intresset på bolagets telefonkonferens som hålls av VD Lars-Johan Jarnheimer kl 14 idag. 

Läs mer

Lotta Edling/Ekonomi24