Stigande kostnader åt upp det mesta

MIN EKONOMI

SEB får med tveksamt godkänt när bolaget presenterar den sista kvartalsrapporten för kanonåret 2000.

Intjäningen gick utmärkt men det mesta försvann i höga kostnader för personal, IT och internet.

Rörelseresultatet för helåret 2000 steg med 72 procent till 8 800 miljoner kronor. I siffrorna finns reavinster på nära 1,7 miljarder kronor.

För jämförbara enheter exklusive engångseffekter ökade resultatet med 59 procent. Räntabiliteten på det egna kapitalet hamnade på höga 16,9 procent istället för 14,6 procent året innan.

Siffrorna är svårtolkade. Analytikerna hade enligt SME räknat med ett rörelseresultat på 8 980 miljoner kronor och i den siffran inkluderat reavinster på nära 2 miljarder kronor. Rensat för reavinster hamnade resultatet istället på 7,1 miljarder kronor, drygt 100 miljoner mer än vad marknaden räknat med.

Resultatlyft i slutet av året

Resultatet lyfts under det fjärde kvartalet av ett oväntat starkt avslut för både räntenettot och provisionsintäkterna. Räntenettot hamnade på 11,6 miljarder kronor, en ökning med 70 procent jämfört med 1999 och även något högre än vad analytikerna räknat med.

Provisionsintäkterna steg med 65 procent till 13,8 miljarder kronor. Det var en halv miljard kronor högre än förväntningarna. Även nettot av finansiella transaktioner slutade några hundra miljoner bättre än förväntningarna med ett netto på cirka 3 miljarder kronor (2,8).

Däremot har kostnaderna skenat iväg med 11 procent till 15,7 miljarder kronor för jämförbara enheter. Bakom kostnadsökningen står både extra avsättningar under det fjärde kvartalet för personal och IT, framför allt internet.

Stigande personalkostnader

Totalt betalar SEB under året ut 600 miljoner kronor i bonus, något som bidrog till att lyfta personalkostnaderna med 13 procent under året. Därtill har SEB spenderat nära 1 miljard kronor på internet, bland annat för att utveckla "e-bankning" i Norge och Storbritannien.

Delar ut 14 kronor per aktie

Det går att räkna SEBs resultat på ett ännu hårdare sett. Förvaltningsresultatet ökade bara med 34 procent till 10 080. I detta resultat ingår förändringar i övervärden från livrörelsen och detta bidraget har krympt ihop ordentligt under fjolårets börsturbulens.

SEB föreslår en utdelning på 4 kronor per aktie, en höjning med 14 procent från 3,50 kronor.

SEB har vuxit ordentligt under 2000. Integrationen av tyska BFG har fullbordats liksom förvärvet av tre baltiska banker. Antalet anställda uppgår nu till 21 500 jämfört med 13 000 för ett år sedan. Även själva affären har vuxit. Antalet internetbankskunder har vuxit från 390 000 till 800 000. Kapital under förvaltning växte under fjolåret till 910 miljarder kronor (702). 

Läs mer

Sophie Nachemson-Ekwall/Ekonomi24