Skanska föreslår split

MIN EKONOMI

Byggföretaget Skanskas styrelse kommer att föreslå bolagsstämman att aktien delas upp så att aktieägarna får fyra nya aktier för varje gammal. Styrelsen föreslår också en utdelning till aktieägarna på 13:50 kronor per aktie och att styrelsen får ett mandat av bolagsstämman att återköpa aktier upp till 10 procent av utestående aktier.

Det framgår av Skanskas definitiva bokslutskommuniké för helåret 2000.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM