Förval slår mot Telia  

MIN EKONOMI

Post- och telestyrelsen, PTS, har idag fattat beslut om hur lokalt förval skall införas för telefonsamtal i det fasta telenätet.

För Telia innebär det förlorade intäkter på 400 miljoner kronor om året.

Beslutet innebär att samtal inom det egna riktnummerområdet automatiskt läggs från den 2 februari 2002 för de kunder som har förval på nationella samtal.

Hittills har förvalet endast gällt nationella samtal med riktnummer(inklusive samtal till de mobila näten) samt samtal till utlandet

Enligt Telias innebär beslutet ett totalt intäktsbortfall på koncernen på cirka 400 miljoner kronor på helårsbasis. Effekten kommer tidigast under år 2002.

Telia är kritiska till beslutet och överväger om man ska överklaga det. 

Läs mer

Ekonomi24