Nordea levde inte upp till förväntningarna

MIN EKONOMI

Bankkoncernen Nordeas rörelsevinst på 20,6 miljarder kronor nådde inte riktigt upp till aktiemarknadens förväntningar och aktien föll på Stockholms fondbörs.

Vinsten steg med 17 procent till 20,6 miljarder kronor. Efter en stark förbättring av intäkterna i början av förra året, som mest berodde på den kraftiga börsuppgången, mattades förbättringen av rejält i takt med att börserna vände nedåt i höstas.

Sammanlagt förbättrades intäkterna med 14 procent till omkring 55 miljarder kronor.

Allt fler e-kunder

Resultatförbättringen beror också på att allt fler av koncernens kunder sköter sina bankaffärer via Internet, vilket innebär stora besparingar för bankkoncernen.

- Vi hade vid årsskiftet 2,1 miljoner e-kunder och räknar med att kunna öka till 2,7 miljoner e-kunder mot slutet av 2001, sade koncernchefen Thorleif Krarup på presskonferensen.

Försäkringsintäkterna föll marginellt till omkring 6 miljarder kronor. Nedgången beror främst på kostnader från orkanen i Danmark i december 1999.

Nordea bildades under förra året genom samgåendet mellan Merita Nordbanken och Unidanmark och köpet av norska Kreditkassen. Koncernen har nu verksamhet i hela Norden, Baltikum och i Polen.

Arbetet med att slå ihop Unidanmark och Kreditkassen löper planenligt och väntas ge en positiv effekt på resultatet före skatt med knappt 2 miljarder kronor i år.

Skärpt kostnadsläge

Kostnaderna steg med 3 procent till drygt 30 miljarder kronor. Koncernledningen varslar nu om att kostnaderna måste ned. Det ska ske genom ökade effektiviseringar, som främst ska åstadkommas genom koncernens satsning på fler e-handelskunder. Det betyder inte kontorsnedläggningar enligt Thorleif Krarup.

Han är positiv till Nordeas möjligheter att göra ett bra resultat i år.

- Jag ser fortsatta tillväxtmöjligheter i Norden och tror inte att en konjunkturnedgång i USA behöver påverka den nordiska konjunkturutvecklingen särskilt mycket, säger Thorleif Krarup.

Styrelsen föreslår att utdelningen till aktieägarna höjs med 14 procent till 2 kronor per aktie.

CG Ström/TT