Framfab redovisar storförlust

– och aktien störtdyker på Stockholmsbörsen

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Internetkonsultbolaget Framfab redovisar en förlust på 2 246 miljoner kronor efter finansnetto för 2000.

400 personer ska sägas upp i Sverige och utomlands.

Beskedet fick aktien att rasa på Stockholms fondbörs. Efter tio minuters handel hade aktien fallit med 16 procent.

Det är en kraftig resultatförsämring jämfört med året dessförinnan då resultatet var 40 miljoner kronor.

Omsättningen steg dock kraftigt under 2000 och uppgick till 1 467 miljoner kronor, jämfört med 355 under 1999.

I sin prognos skriver styrelsen att marknadsläget nu ser ut att stabilisera sig i Sverige. Däremot befarar styrelsen en negativ utveckling på de europeiska marknader som ännu inte drabbats av nedgången.

Mot den bakgrunden spår styrelsen att bolaget kommer att nå operativ lönsamhet först under fjärde kvartalet, trots det åtgärdsprogram som styrelsen redan beslutat om.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM