Kulturkrock när storbankerna slås samman

MIN EKONOMI

Bäddat för kulturkrock? Bonusstinna SEB har de högsta personalkonstnaderna bland de fyra storbankerna. Föreningssparbanken betalar sina anställda betydligt sämre.

Det visar en sammanställning som Ekonomi24 gjort.

Nu har de fyra storbankerna – SEB, Handelsbanken, Föreningssparbanken och Nordea – redovisat sina bokslut för förra året. Skillnaderna i löner mellan de olika bankerna är betydande, visar Ekonomi24s genomgång.

SEB hade personalkostnader på 627 000 per person inklusive sociala avgifter och bonus.

Därefter kommer Handelsbanken med jämförbara personalkostnader på 619 000 kronor per anställd.

Föreningssparbanken hade däremot betydligt lägre personalkostnader på 521 000 kronor per anställd, tillsammans med Nordea som hade personalkostnader på 517 000 kronor per person.

Bonussystem inom SEB

Laurence Westerlund, som sköter investar-relationer på SEB, pekar på att SEB har en stor del av sin verksamhet vid både investmentbanken Enskilda Securites och Merchant Bank som handlar i bland annat valuta och obligationer. En stor del av ersättningen till de anställda på dessa delar inom SEB är bonusrelaterad.

Han pekar på att det är dessa delar inom banken som drar upp snittet för personalkostnaderna jämfört med de andra bankerna.

- Motsvarande område på Handelsbanken är mycket mindre än på SEB, vi är den största valutahandlaren enligt Riksbanken, och så har vi den största corporate financeavdelningen i Norden. Ser man på Nordea och Föreningssparbanken har de en mycket liten sådan verksamhet, säger han.

Varför väljer ni att ge de anställda så stora bonusar?

- Vi betalar de löner som gäller på marknaden. Jämför man bonusarna Sverige med de i exempelvis London så är ersättningarna högst normala.

Kommer de höga nivåerna på bonusarna att bestå?

- Den resultatbaserade lönen beror helt på marknaden. En mindre aktiehandel och färre förvärv och fusioner innebär en lägre bonus, och vice versa. Vi har sett under tidigare år att dessa ersättningar har varierat beroende på marknadsutvecklingen. 

Läs mer

Isaac Pineus/Ekonomi24