”Icon och Framfab förstör för oss”

Förlorat förtroende slår hårt mot stabila IT-bolag

MIN EKONOMI

Framfab, Adera, Frontec och Cell fortsätter redovisa kraftiga förluster och förtroendekrisen för börsens nätkonsulter är ett faktum. Nu växer kritiken från konsultkollegor som fått skjuta upp sina noteringar som följd av IT-raset

”Bolag som Framfab och Icon har förstört förtroendet för hela konsultbranschen. Kapitalmarknad och analytiker kan inte längre skilja på kreti och pleti utan drar helt felaktigt alla konsulter över en kam”, säger finansmannen Christer Ericsson, som själv fått lägga börsplanerna för sitt Consafe Infotech på is.

Consafe Infotech har specialiserat sig gentemot telekomsektorn och utvecklar lösningar för trådlöst internet. Bolaget har i dag 220 anställda i Sverige, Norge och Italien och omsatte under år, inklusive förvärvet av konsultkollegan Qitel, 2000 cirka 200 Mkr.

”Omsättningen ökade med över 80 procent under förra året, vi är lönsamma och har hur mycket jobb som helst. Det är klart att det då känns orättvist att klumpas ihop med bolag som bara överlevt på att producera framtidslöften”, säger han.

Några av alla de andra IT-aktörer som fått lägga allt vad notering heter på is är Askus, Halogen, och management- och IT-konsulten Acando, ägd av bland andra Custos och Kinnevik. Acando har fått se sitt marknadsvärde sjunka kraftigt; från en nivå då det spekulerades om ett värde på 5-10 miljarder kronor till drygt en miljard. Någon ny tidpunkt för börsintroduktion är inte fastlagd, enligt VD Sven Kallstenius.

"Vi känner inte igen oss"

”Vi känner inte igen oss i den generella bilden av IT-sektorn utan har bra fart i affärerna. Framförallt det fjärde kvartalet präglades av stark efterfrågan; under den perioden omsatte vi 127 Mkr av årets totalt 330 Mkr och gjorde en vinst på 18,5 Mkr. Den rådande skepsisen mot konsultbolagen är lätt att förstå och är en sund reaktion men jag hoppas ändå att aktiemarknaden nyanserar sin bild av branschen”, säger Sven Kallstenius.

Även på Acando anser man att de förut så hypade konsultbolagen som väl tog sig till börsen bär en stor del av ansvaret för förtroendekrisen för IT-branschen.

”Det stora problemet var att det saknades erfarenhet och mognad nog att bygga och leda företagen. I kombination med en avsaknad av ödmjukhet och förmåga att hantera risker, d v s låta bolagen i sin tur bli beroende av dotcom-företag, blev det ett hårt fall. Man kan till och med lägga etisk-moraliska aspekter på deras agerande, ett bolag har alltid ett moraliskt åtagande gentemot sina aktieägare och i många fall har detta nonchalerats”, säger Sven Kallstenius.

Att branschen nu bevisar sig genom att uthålligt leverera lönsamhet och kvalitet, det är vad som krävs för att återskapa förtroendet och möjliggöra IT-introduktioner. När det kan tänkas ske är det dock få som vågar uttala sig om.

”Vi kommer inte att gå till börsen förrän vi ser en stabil svängning uppåt som varar i minst sex månader. Med det kriteriet ser jag det här som kört det här året i alla fall”, säger Christer Ericsson.

Ekonomi24