Staten går miste om över 100 miljarder

MIN EKONOMI

Skattefusket är utbrett i Sverige.

Varje år går staten miste om över 100 miljarder på grund av medvetet och omedvetet fusk. Det visar beräkningar från Riksskatteverket.

Håkan Malmer på Riksskatteverket, RSV, har skrivit rapporten "Fusk och fel" om det svenska skattefusket. Han säger till Sveriges Radios Eko att det finns en mängd olika sätt att komma undan skatt.

- Avsiktligt fusk och oavsiktligt fusk, svarta inkomster, felaktiga avdrag, inkomster utomlands...

Enligt Håkan Malmers beräkningar är det så kallade "skattefelet" cirka 100 miljarder kronor varje år.

Svartarbete vanligaste fusket

Svenskarna fuskar mest genom att jobba svart. 1999 förlorade staten 67 miljarder på svart arbete och oredovisade företagarinkomster.

Den ökande internethandeln bidrar också till att staten går miste om pengar. Den som handlar på utländska sajter kan relativt enkelt slippa undan momsen.

Att flytta kapital utomlands är även det ett sätt att skattefuska. På så vis är det möjligt att undvika undan reavinstskatt och förmögenhetsskatt.

Maria Saving