IT-aktierna åter i hetluften

Bottenfiske gjorde förlorare till dagens vinnare

MIN EKONOMI

På måndagen vände det upp för IT-aktierna efter en bedrövlig februari månad då flertalet förlorat över hälften av sina börsvärden.

Bottenfiske var dagens strategi och många av aktierna som förlorat mest den senaste tiden tillhörde dagens vinnare.

Nedgången i februari kan ses mot bakgrund av att kurserna steg kraftigt i januari efter de kraftiga försäljningarna inför årsskiftet. Signaler om lägre IT-investeringar har också slagit mot sektorn och pressat ned VAs IT-index 15 procent under de nivåerna som gällde vid årsskiftet.

Idag var IT-aktierna tillbaka i hetluften och indexet steg med nästan 6 procent.

Affärssystemföretaget IFS var dagens kursraket med en uppgång 25 procent efter att ha presenterat en optimistisk prognos om kassaflödet i år. Till och med i fredags hade aktien fallit 53 procent bara i februari på grund av likviditetsproblem, höga kostnader och bristande information.

Av de två bittra konkurrenterna Intentia och IBS vädrade speciellt Intentia morgonluft i sin rapport för fjärde kvartalet med god licensförsäljning och aktien har utvecklats klart bättre än IFS på börsen.

IT-konsulterna i de enligt marknaden rätta nischerna såsom telekom- och managementkonsulting har inte heller skonats från placerarnas misstroende. Tvärtom har kvalitetsbolagen Adcore, Hiq och Sigma varit slagpåsar och har fått känna av dramatiska kursfall.

Adcore hade innan idag förlorat halva sitt börsvärde i februari. I helårsrapporten, som levde upp till aktiemarknadens förväntningar, passade bolaget också på att skriva ned goodwill. Idag steg aktien med 20 procent.

Uppenbart har aktiemarknaden även oroat sig för Sigmas förestående uppdelning i tre självständiga bolag. De skäl som framförts är att bolagen var och en för sig blir för små för att väcka placerarnas intresse.

Ett annat orosmoment med operationen är att huvudägaren och VDn Dan Olofson nu ska trappa ned och bli ordförande för de tre bolagen. Sigma-aktien har backat med 44 procent i februari och var en av få aktien som inte steg utan var oförändrad på 128 kronor.

Bolagen med egna produkter och dataprogram som Boss Media (internetkasino) Enea (realtidsoperativsystemet OSE), Softronic (försäkringssystemet ITM) och Frontec (Amtrix) är en annan grupp bolag som alla varit i strykklass den senaste månaden. Alla utom Frontec har varit börsens kelgrisar med höga värderingar och hade därför stor fallhöjd när placerarnas tillväxtförväntningar sänktes.

Enea är känslig för telekombolagens efterfrågan på realtidsoperativsystem och vinstvarnade tidigare i år.

Softronic har visat upp mycket hög personalomsättning och aktiemarknaden oroas också över de höga kostnaderna bolaget tar för att expandera i USA. Idag vände aktierna upp igen och aktierna steg med 14 respektive 12 procent.

För de traditionella IT-konsulterna var det både ris och ros i helårsrapporterna. Glädjande var att börsens största IT-konsulter, WM-data och Tietoenator, i sina rapporter talade om att den tidigare överhettade arbetsmarknaden på IT-konsulter nu är bättre i balans.

Efter det mycket svaga IT-året 2000 tog efterfrågan fart i fjärde kvartalet och både WM-data och Tietoenator spår att efterfrågan på IT-konsulttjänster 2001 närmar sig ett vanligt år med tillväxttal på 10-15 procent. Aktierna steg med 2 procent vardera. Klättrade gjorde också de hårt drabbade internetkonsulterna. Framfab som ökade 5 procent och Icon 11 procent.

Februari månads IT-förlorare, procentuell utveckling

1.Adera -56

2.Framab -55

3.IFS -53

4.Frontec -50

5.Adcore -50

6.Enea -49

7.Softronic -44

8.Icon -44

9.Sigma -44

10.Enlight-39

Genomsnittsaktien -28

Dagens IT-vinnare, procentuell utveckling

1.IFS 25

2.Adcore 20

3.Enea 14

4.Softronic 12

5.Icon 12

6.Precise Biometrics 12

7.Teligent 12

8.Connova 11

9.IBS 10

10.Turnit 10

Källa: Datastream / Newmedia / SIX

Läs mer

Mikael Vilenius ([email protected])