Välkommen till LO-banken

Nu vill LO-basen Wanja Lundby-Wedin starta bank

MIN EKONOMI

LO:s kritik mot bankfusionen gör nu att ordföranden Wanja Lundby-Wedin drar igång en utredning om möjligheterna att starta en egen folkbank.

- Jag hoppas att en förstudie ska vara klar tills i höst, därefter handlar det om att börja leta passande partners, säger hon till Ekonomi24.

Foto: Lars Rosengren
- I första hand är det låga avgifter på personkonton, hyggliga lånevillkor och bra rådgivning - oavsett hur mycket pengar man har - som ska prioriteras, säger LO-basen Wanja Lundby-Vedin.

Kritiken mot fusionen mellan SEB och Föreningssparbanken växer bland LO:s medlemmar, vilket resulterat i att ordföranden Wanja Lundby-Wedin nu drar igång en undersökning om förutsättningarna för att starta en egen folkbank.

- Om den bank som hittills värnat om våra medlemmar riskerar att försvinna, eller att precis som alla andra affärsbanker pressas till vinstmaximering och entydigt fokus på avkastning till aktieägarna, måste vi själva kunna erbjuda ett alternativ. Vi ska nu tydligt mejsla ut vilka krav det är ’folkbank’ skulle kunna fylla. Förhoppningsvis resulterar det i att en förstudie kan vara klar framåt hösten. Därefter handlar det om att ta upp en diskussion med olika slags partners, vi har ju inte medel nog att på egen hand starta bank i nuläget, säger Wanja Lundby-Wedin.

Folksam tänkbar samarbetspartner

Den enda potentiella partner man hittills talat med är Folksam, också det ett bolag med sina rötter i folkrörelserna.

- Vi har en hel del gemensamma intressen i det här, men inget är bestämt än.

Ambitionen är inte att bygga upp en fullservicebank som ska ta upp kampen med de stora jättarna, utan att kunna erbjuda en bank som inte drivs av vinstintresse och där verksamhetens eventuella överskott går tillbaka till medlemmarna.

- Personkontona är väldigt viktiga för våra medlemmar; både att det inte tas ut för höga avgifter i anslutning till dem och att de kan få en hyfsad ränta på medlen. Utöver det är hyggliga lånevillkor, förmåga att kunna måna om alla typer av kunder – oavsett hur mycket pengar de har – och kvalificerad, instrumentell, rådgivning prioritet.

Stor oro efter senaste bankfusionen

Bakgrunden till tankarna på en folkbank är att Wanja Lundby-Wedin mött starka reaktioner från sina medlemmar sedan fusionen annonserades. LO är visserligen delägare i Föreningssparbanken, huvudsakligen via Metall som äger 0,4 procent av kapitalet, men det är snarare ur ett kundperspektiv man framför sin kritik. I dagsläget har LO sammanlagt cirka 2,1 miljoner medlemmar runtom i landet, och av dessa har uppskattningsvis hälften sina affärer i Föreningssparbanken.

- Det finns en stark oro för den här typen av affär. Många av dem har identifierat sig med de gamla sparbankerna och anser att den förra fusionen – mellan Föreningsbanken och Sparbankerna – inte gynnade dem. När FS-banken nu slås ihop med SEB som är en renodlad affärsbank blir det droppen och deras budskap till mig är att ’nu är det väl ändå läge för oss att dra igång en egen bank’.

Inte övertygad av Collerts prat

Det faktum att Göran Collert, som anses som den drivande kraften bakom fusionen, försökte lugna henne i samband med en TV-debatt nyligen har inte övertygat.

- Han gör sitt jobb och försöker övertyga mig om att fusionen är det bästa sättet för FS-banken att behålla konkurrenskraften och innebära mervärde till kunderna. Men samtidigt sitter han som ordförande för en bank där han inte är majoritetsägare så hur kan han garantera det?

En del av den kritik som riktats mot fusionen handlar om att Föreningssparbanken fått för liten del av ägandet i nya SEB Swedbank. Trots att bankerna har ungefär lika stora börsvärden, i storleksordningen 73 miljarder kronor, får Föreningssparbankens aktieägare 48,5 procent av aktierna, medan SEB:s ägare förfogar över resten.

Även på denna punkt är Wanja Lundby-Wedin kritisk.

- Jag kan inte bedöma det förhållandet affärsmässigt men jag har svårt att se hur Göran Collert ska kunna värna de värderingar som sparbanksrörelsen traditionellt står för i en bank där Wallenbergarna sitter på makten, säger hon. 

Läs mer

Lotta Edling/Ekonomi24