Icon sparkar 325 efter jätteförlust

MIN EKONOMI

Icon Medialab förlorade 2,6 miljarder förra året efter nedskrivningar av goodwill.

Nu säger bolaget upp 325 personer för att sänka kostnaderna.

Samtidigt har företaget säkerställt ytterligare finansiering om 225 Mkr i form av ett konvertibellån.

- Genom dessa åtgärder kommer vi att bli mer kundfokuserade, fullt ut kunna dra nytta av vår unika globala position och förbättra bolagets finansiella resultat, säger Rens Buchwaldt, finansdirektör och tillförordnad koncernchef och VD i en kommentar.

Personalminskningen syftar till att uppnå en balans mellan företagets resurser och den nuvarande efterfrågan. Finansieringen om 225 miljoner kronor har säkerställts genom ett konvertibellån och en kredit som ställts ut av Credit Suisse First Boston.

Som ett led i justeringen av kompetensmixen har företaget beslutat att sälja Brand Lab-verksamheten i London, Stockholm och Berlin. En principöverenskommelse om försäljning av Brand Lab har fattats med Future Brand, ett dotterbolag till the Interpublic Group of Companies, Icon Medialabs största aktieägare.

Sparåtgärder kostar 75 miljoner

Åtgärderna kommer att möjliggöra sänkningen av kostnaderna med cirka 20 procent för det andra kvartalet i år, jämfört med det fjärde kvartalet förra året. Företaget kommer att redovisa en engångskostnad om cirka 75 miljoner kronor för det första kvartalet i år, som främst beror på utgifter i samband med minskningar av personal och kontorsutrymme.

Styrelsen föreslår också i dag en ny position, verkställande vice styrelseordförande. Det ska inrättas som stöd till bolaget ledning och nominerar Pier Carlo Falotti till denna post. Han kommer att ta aktiv roll i styrelsen och arbeta nära bolagets VD. Han har tidigare varit vice VD för Oracle.

Icon Medialab redovisar i dag ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar och avsättningar för sociala avgifter, EBITA, på minus 200 miljoner kronor. Det var något sämre än analytikernas förväntningar på 194 miljoner kronor och kan även jämföras med motsvarande resultat förra året som uppgick till minus 114 miljoner kronor.

Företagets goodwill minskar med 1,6 miljarder

I likhet med andra internetkonsulter gör bolaget stora goodwillavskrivningar. Företaget gör en engångsnedskrivning om 1,6 miljarder kronor i det fjärde kvartalet.

Detta innebär att Icon Medialab redovisar ett resultat efter finansnetto på minus 2,6 miljarder kronor för 2000. Nedskrivningar och avskrivningar för goodwill för helåret uppgick till 2,3 miljarder kronor. Resultatet efter finansnetto för 1999 var minus 296 miljoner kronor.

Resultatet belastades av engångs- och omstruktureringskostnader i kvartalet med 85,2 miljoner kronor. Av dessa kunde 50 miljoner kronor hänföras till nedskrivningar och reserveringar för osäkra kundfordringar, främst från dotcomprojekt från första halvåret.

Nettoomsättningen uppgick till 1,7 miljarder kronor och nettoomsättningen för fjärde kvartalet var 508 miljoner kronor, vilket är en ökning med 214 procent. För helåret steg nettoomsättningen med 308 procent. Analytikerna hade enligt SMEs sammanställning förväntat sig en omsättning på nästan 2,2 miljarder kronor. 

Läs mer

Isaac Pineus/Ekonomi24

ARTIKELN HANDLAR OM