Facket rasar mot internetkonsulterna  

MIN EKONOMI

Krisen för de börsnoterade internetkonsulterna har slagit hårt mot de anställda.

På bara några månader har 1400 personer blivit uppsagda från sina jobb.

- Ansvarslöst mot de anställda, tycker Kjell Johnson, regionchef för Sif i Stockholm.

Samtidigt som internetkonsulterna redovisade mycket svaga siffror under tredje kvartalet förra året fortsatte de att anställa fler och fler människor. Detta skedde dels genom traditionella anställningar, alltså organisk tillväxt, men också genom företagsförvärv.

Icon Medialab, som i dag sade upp 325 personer, anställde under juli till september drygt 100 personer, och utökade antalet anställda med ytterligare 300 personer genom företagsförvärv. Framfab anställde under juli till och med augusti 400 personer. Även Cell Networks anställde under det tredje kvartalet 82 personer, och ytterligare 185 personer kom in i organisationen genom förvärv.

Bolagen har nu insett att de anställt i en alldeles för hög takt och började under fjärde kvartalet förra året med att säga upp personal. Detta har de fortsatt med under årets första månader. En sammanställning visar att fem börsnoterade internetkonsulter sagt upp sammanlagt 1 400 personer inom loppet av några månader.

Kritik mot svängdörrar

Under de senaste månaderna, inklusive dagens besked, har Icon Medialab sagt upp cirka 425 personer. Framfab har sagt upp 740 personer, Cell Networks 70, Adera 110 och Mogul drygt 30 genom naturlig avgång. Adcore har däremot inte sagt upp några anställda.

Fackförbunden är kritiska till utvecklingen att internetbolagen anställer människor i mängder ena dagen för att nästa dag säga upp dem.

- Det tyder på att företagsledningarna och även investerarna målat upp alldeles för orealistiska mål. De har gasat och gasat, sedan kommer kraschlandningen. Företagsledningarnas ansvar gentemot de anställda fallerar ordentligt, säger Kjell Johnson, regionchef för Sif i Stockholm och som bland annat organiserar programmerare, webdesigners och systemerare.

Framfab fick böta 1,5 miljoner kronor

- Som arbetsgivare tar man ett stort ansvar, personalen är inte bara en vara som man kan ta in och sedan göra sig av med. Även om de flesta får jobb kort efter att de blivit uppsagda så är ändå arbetsgivarnas agerande ansvarslöst. De som förlorar jobbet mår oftast inte bra, har ofta blivit förespeglade möjligheter och karriärvägar, och plötsligt finns inte jobbet längre. Folk känner sig både besvikna och bittra, säger han.

Kjell Johnson pekar på att många inom internetföretagen är okunniga om arbetet gentemot fackförbund. Lagen säger att ett företag måste förhandla med de fackförbund som de anställda är medlemmar i, även om det inte finns någon lokal klubb på företaget. Detta gjorde inte Framfab när de sade upp en rad människor och åkte på en stämning från sex olika fackförbund. Företaget fick betala 1,5 miljoner kronor.

- Det har blivit en lärdom för många andra företag som säger upp människor, det har vi märkt på många andra IT-bolag som sagt upp många anställda, säger Kjell Johnson. 

Läs mer

Isaac Pineus/Ekonomi24