”Håll er borta från Framfab!”

Ytterligare en bank avråder investerare att satsa i det svenska IT-bolaget

MIN EKONOMI

Samtidigt som världens största bank råder investerare att sälja sina Framfabaktier, kommer Lehman Brothers raka råd:

- Vi råder investerare att hålla sig borta från investeringar i denna aktie.

Investmentbanken Lehman Brothers varnar i sin analys för att Framfab står inför en likviditetskris och till och med riskerar en konkurs.

För att överleva skulle bolaget behöva ta i anspråk de 170 miljoner kronor som avyttringen av Framfab Integration och Framfab IT-Consulting gav. I annat fall riskerar Framfab en konkurs, kanske redan till halvårsskiftet.

Lehman Brothers avråder också bolagsledningen från att utnyttja de kreditlinor som CSFB skulle kunna erbjuda, så det skulle kunna orsaka ytterligare kursfall.

Även världens största bank, HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), förutspår en dyster framtid för Framfab. I sin analys rekommenderar de investerare att sälja sina aktieinnehav i Framfab.

Läs mer

aftonbladet.se ([email protected])