Rekordsiffror för svensk export

Varuexporten ökade 14 procent förra året

MIN EKONOMI

Svensk utrikeshandel gjorde bra ifrån sig förra året. Värdet av landets varuexport ökade med 14 procent jämfört med helåret 1999, bland annat tack vare bra tryck i telekom och skogsbranschen.

Handelsnettot blev nästan 130 miljarder kronor, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. SCB spår en lägre ökning av varuexporten för i år, cirka 10 procent.

- Får vi en högre ökning så får det ses som mycket bra, säger Jan Erik Parman, byrådirektör på SCB.

Värdet av Sveriges varuexport under perioden januari till och med december förra året uppgick till 796,7 miljarder kronor. Det är alltså en ökning med 14 procent jämfört med helåret 1999. Samtidigt steg varuimporten med totalt 18 procent till 667,2 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 129,5 miljarder kronor.

- Det här resultatet ska svenskt näringsliv vara mycket glad över, säger Jan Erik Parman.

Störst överskott i skogen

Bäst gick exporten i telekom-, verkstad- och skogsbranscherna. Exporten av verkstadsvaror, där telekom och fordon ingår, ökade med 13 procent och stod för cirka 56 procent av Sveriges totala export 2000.

Exporten av skogsvaror översteg under fjolåret importen med 83 miljarder kronor och är därmed det varuområde som uppvisar det största handelsöverskottet relativt sett. Exporten av pappersmassa ökade med hela 48 procent under 2000.

USA blir en allt viktigare handelspartner. Exporten dit ökade med 17 procent medan importen därifrån steg med hela 35 procent under förra året. Därmed övertog USA andraplatsen från Storbritannien på listan över våra viktigaste mottagare av svenska exportvaror, konstaterar SCB.

Den svenska kronan försvagades under förra året avsevärt mot dollarn. Hur mycket detta påverkat att exporten ökat till USA kan inte Jan Erik Parman säga.

- Jag har inte tänkt på det när vi skrivit om USA, vi har endast tittat på exporten i sig och jämfört löpande priser, säger han.

Tyskland viktigaste landet

Tyskland är dock fortfarande Sveriges klart största handelspartner. Exporten dit stod för cirka 11 procent av Sveriges totala export förra året, medan importen därifrån stod för hela 18 procent.

Den stigande råoljepriserna gjorde att importen av energivaror steg med hela 76 procent under 2000. I värde ökade importen av råolja med hela 93 procent. Detta ledde till att värdet på importen från Norge ökade avsevärt jämfört med året innan.

Jan Erik Parman bedömer att exportökningen i år inte kommer att bli lika markant som förra året.

- Jag kan tänka mig att ökningen i år inte blir lika kraftig som förra året som var ett starkt åt. Får vi ökningstal som ligger kring 10 procent är det inte dåligt, allt annat är mer än bra, säger han.

Isaac Pineus (isaac[email protected])