Svenskarnas fondförlust: 10 miljarder

Förvaltarna är fega – därför satsar de på aktier i Ericsson

MIN EKONOMI

I går förlorade de svenska fondspararna uppåt tio miljarder kronor.

Aftonbladets granskning visar att de flesta svenska fonder nästan har en tiondel av spararnas pengar placerade i Ericssonaktier.

Orsak: fondförvaltarna är helt enkelt för fega.

Aftonbladet har granskat Sveriges 20 största fonder och de 20 populäraste PPM-fonderna. Det spelar ingen större roll om de kallas Sverigefonder, blandfonder, generationsfonder eller globalfonder - alla utom sex har Ericssonaktier som en av sina största placeringar. Av de sex undantagen är fyra medicinfonder och två globalfonder.

"Förvaltarna är rädda för kritik"

Även många av dem som uppfattas som lågriskfonder har omkring 10 procent av pengarna i Ericsson, till exempel blandfonderna Handelsbanken Flermarknadsfond, Nordea Optima och SPP:s generationsfonder.

- Svenska fondförvaltare har varit väldigt positivt inställda till Ericsson, säger Mats Wester, Aftonbladets fondkrönikör och chefredaktör på Sparöversikt.

Men han menar att det viktigaste skälet till att fonderna har så mycket Ericssonaktier är

att förvaltarna är rädda för kritik. Eftersom Ericsson är så stort - för ett år sedan stod telejätten för en tredjedel av hela Stockholmsbörsens värde - betyder det mycket för de aktieindex som fondernas utveckling jämförs med.

- Fondförvaltarna bryr sig inte så mycket om att vara bäst, men de vet att de får massor av stryk i Aftonbladet och Spar-översikt om deras fonder går sämre än index, säger Mats Wester.

"Vi får vara glada att regeln finns"

Reglerna förbjuder aktiefonder att ha mer än 10 procent av pengarna i ett företag. För ett år sedan, när Ericsson gick uppåt, föreslog både politiker och "experter" att den regeln skulle luckras upp. Mer Ericsson skulle ju betyda snabbare tillväxt i fonderna.

- I dag får vi vara glada att regeln finns, säger Wester.

Det finns dock undantag. Indexfonderna, som ofta beskrivs som ett billigt och säkert alternativ, slipper tioprocentsgränsen och följer börsens OMX-index. Den populäraste av dem, SPP Index Sverige, har omkring en fjärdedel av kapitalet i Ericssonaktier och förlorade i går nära 6 procent av PPM-spararnas pengar.

Erland Huledal