Nu kommer lågkonjunkturen

Aftonbladet.ses läsare tror på sämre ekonomi och ökar sitt sparande

MIN EKONOMI

Svenskarna har tappat tron på de svenska ekonomin och håller hårdare i plånboken.

55 procent av Aftonbladet.ses läsare tror att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur nu.

- Det är en klart minskad tro på landets ekonomi, säger Stefan Fölster, chefsekonom på Handelns utredningsinstitut.

Foto: Björn Elgstrand
Det är naturlig att sparandet ökar när framtidstron sjunker, säger Stefan Fölster, vd på Handelns utredningsinstitut.

Det är hushållens konsumtion som varit drivkraften i den svenska ekonomin de senaste fyra åren. Minskar framtidstron så sjunker konsumtionen - och tillväxten mattas av.

Och det är precis vad om händer nu.

Redan för ett år sedan började en minskad tro på den svenska ekonomin att märkas, och det fjärde kvartalet förra året konstaterades en minskning av den privata konsumtionen.

Och efter de senaste månadernas negativa konjunkturprognoser och vinstvarningar från de stora börsbolagen så har nu framtidtron minskat ytterligare.

Så svarade läsarna

Drygt 21 800 av Aftonbladets läsare hade klockan 20.05 svarat på dagens fråga: Tror du att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur?

54,8 procent svarade ja

34,7 procent svarade nej

10,5 procent svarade vet ej

- Det är en utvekling till det sämre, som tyder på en kraftigt ökad pessimism, säger Stefan Fölster, vd på Handelns utredningsinstitut, HUI.

- Det senaste året har tron på landets ekonomi minskat, samtidigt som man tror att den egna ekonomin kommer att förbättras, säger Stefan Fölster.

I januari i år trodde 30 procent av hushållen på en förbättring av landets konomi under det närmaste året, enligt siffror från statistiska centralbyrån, SCB.

Då trodde bara 19 procent av de tillfrågade på en försämring.

Och går man ytterligare ett år tillbaka, till januari 1999, så är förändringen ännu kraftigare. Då trodde 45 procent av de tillfrågade hushållen att den svenska ekonomin skulle förbättras det närmsta året - bara tio procent trodde på en försämring.

Ökat sparande

De negativa signalerna får folk att hålla i plånboken hårdare och öka sitt sparande.

Hela 31,5 procent av de läsare som svarat på frågan om sitt sparande uppger att de kommer att spara mer nu än de gjort tidigare.

- Mot bakrund av att sparandet sedan tidigare är mycket lågt så är det ett riskscenario för tillväxten om sparandet ökar, säger Stefan Fölster.

17, 2 procent tänker spara mindre och 51,3 procent har svarat att deras sparande kommer att vara oförändrat framöver.

Fredrik Rundkvist