Industrikonjunkturen snabbt sämre

MIN EKONOMI

Den svenska industrikonjunkturen vänder nedåt allt snabbare, enligt Verkstadsindustriernas nya företagsenkät.

Det blir allt dystrare i den svenska industrin. Orderingången dämpades redan i slutet av förra året, men läget har förvärrats under de första månaderna i år. I februarienkäten från branschorganisationen Verkstadsindustrierna (VI) konstaterar företagen att orderingången nu visar rena minussiffror, både från hemmamarknaden och exportmarknaden.

De flaskhalsar och överhettningstecken som kunde anas under förra året är nu borta. Bara 40 procent av företagen utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut. Det är en mycket kraftig nedgång sedan i november när 49 procent redovisade fullt kapacitetsutnyttjande.

Enligt VI:s enkät är det de stora verkstadsföretagen som leder nedgången. Storföretagen visar en större minskning av kapacitetsutnyttjandet än de mindre företagen.

Tydligast fall för bilar och telekom

För hela verkstadsindustrin anger nu 55 procent av företagen att exportorderingången har minskat. Bara 11 procent rapporterar en ökning.

Exportorderfallet är tydligast i telekombranschen och bilindustrin. I de branscherna rapporterar 95 procent av företagen minskad exportorderingång i februari.

Men nedgången har nu spritt sig så att även orderingången från hemmamarknaden minskar i alla branscher och alla grupper av företag.

Avkylningen har också lett till att bristen på yrkesarbetare minskat. Bara 21 procent av verkstadsföretagen tycker att det är svårt att rekrytera yrkesarbetare mot 29 procent i november förra året. Bristen på tekniker/ingenjörer ligger kvar på samma nivå som tidigare. Nära 40 procent av företagen har svårigheter att hitta personal inom den yrkesgruppen.

TT