Sänkt prognos lyfter Nokia    

MIN EKONOMI

Efter några dagars spänd väntan på aktiemarknaden presenterade Nokia på torsdagen sina kort.

Bolaget räknar med att visa en tillväxt på 20 procent i det första kvartalet i år.

Försäljningen för mobiltelefonerna väntas stiga med 15-20 procent.

Prognosen för världsmarknaden sänks till 450-500 miljoner mobiltelefoner i år. Aktien stiger kraftigt.

- Vi känner oss tillfreds med vår styrka och resultat under de första månaderna på året. Trots tuffare marknadsförhållanden har vi kunnat visa god utveckling. Vi räknar med stabil tillväxt för det första kvartalet, med bättre marginaler än väntat, säger koncernchefen Jorma Ollila i en kommentar.

Nokia kommer att lämna utsikter för andra kvartalet och helåret 2001 i samband med rapporten för det första kvartalet, som publiceras den 20 april.

Nokia räknar med att vinsten per aktie för det första kvartalet kommer att hamna på 0,19 euro. Försäljningstillväxten väntas för kvartalet uppgå till 20 procent för hela koncernen, vilket kan jämföras med den tidigare prognosen om 25-30 procents tillväxt.

Nätverken svarar för 30-35 procents tillväxt medan mobiltelefonerna kommer att öka sin försäljning med 15-20 procent. Marknadsandelen för telefonerna blir därmed högre än de 32 procent som blev facit för 2000, skriver Nokia.

Nokias lager av mobiltelefoner både i den egna verksamheten och ute hos återförsäljarna är idag lägre än den var vid årsskiftet, skriver bolaget, vilket ger ett bra leveransflöde.

Den oväntat svaga försäljningsutvecklingen under det första kvartalet beror främst på den negativa utvecklingen på den amerikanska marknaden. Nokia sänker därför sin prognos för världsmarknaden för mobiltelefoner i år. Tidigare har bolaget sagt sig räkna med en total försäljning i världen på 500 till 550 miljoner telefoner. Nu räknar bolaget istället med att världsmarknaden i år blir 450 till 500 miljoner telefoner.

- Mer utmanande tider som dessa testar ditt kurage som företag. Vi tror att verkligt stora företag träder stärkta fram ur utmanande tider. Nokias marknadsposition och exceptionellt starka produktportfölj har gjort det möjligt för bolaget att frodas i dagens hårda affärsklimat. Vi kommer fortsätta att dra full nytta av vår ledande position på marknaden för att utnyttja volymfördelar i produktutveckling, varumärke, distribution och inköp, säger Jorma Ollila.

Nokia kommer vara fortsatt aggressiva för att nå marknadsandelar lovar bolaget, utan att tappa i lönsamhet. Arbetet med att skära ned kostnader och effektivisera verksamheten kommer att snabbas upp på grund av det hårdare klimatet. För Networks är målsättningen en ledande position för nästa generations mobiltelefoni. 

Läs mer

Ekonomi24