Välj värdering

MIN EKONOMI

Anskaffningspriset kan beräknas på två sätt: med genomsnittsmetoden, som Lotta precis tillämpat, eller med schablonmetoden – 20 procent av försäljningspriset. Ju högre anskaffningspris, desto lägre skatt. Lotta tar reda på vilken metod som lönar sig bäst:

I bägge fallen är schablonregeln gynnsammast.

Sammanfatta på sidan 1

Lotta tar upp varje försäljning av Ericsson-aktier för sig. Anskaffningsvärdet beräknar hon med schablonmetoden. Reavinsten är mellanskillnaden mellan anskaffningsvärdet och försäljningsintäkten.

För de 200 sålda Telia-aktierna räcker det att fylla i försäljningsintäkten (9 860 kronor) och anskaffningsvärdet (17 000 kronor) på K4:ans framsida. Skillnaden blir reaförlusten: 7 140 kronor.

Lotta tar upp varje försäljning av Ericssonktier för sig

Lotta summerar försäljningsintäkter i kod 03 och anskaffningsvärden i kod 04. Hon summerar reavinster (i Ericsson) och reaförluster ( i Telia) i de sista kolumnerna. Slutligen drar hon förluster från vinster och konstaterar att hon gjort en skattepliktig reavinst på 60 620 kronor.

Gå till grundblanketten

Lotta för över reavinst eller -förlust från K4 till reavinstblocket under Kapital på sidan 2 i Särskild självdeklaration. Beloppet hamnar i ruta 56.

Om hon även har andra slags reavinster eller reaförluster än de som redovisas på K4, sammanställer hon allt på blankett K1 och tar slutsummorna därifrån.

LÄS MER OM DEKLARATION