Så funkar fonderna

Deklarera dina fondförsäljningar

MIN EKONOMI

Vi svenskar är världsmästare i fonder. Vid årsskiftet ägde vi fonder för 873 miljarder kronor.

Över fem miljoner svenskar äger fonder. De flesta via direkt sparande: totalt 495 miljarder kronor. Ytterligare tvåhundra miljarder ligger i försäkringssparande, som fondförsäkringar och IPS. Under 2000 tillkom dessutom 34 miljarder i PPM-sparande.
Så deklareras fonderna

Vem vill åka på en fondpropp?

Är du nöjd med kontrolluppgifterna du fått kan du räkna ihop reavinster och -förluster från kontrolluppgifterna och föra summan till reavinstblocket under Kapital i Särskild självdeklaration. Har du sålt flera slags tillgångar sammanfattar du på K1. Där kan du kvitta bort reaförluster – se kvittningsschemat på sidorna 32–33.

Egna beräkningar och andras

Vill du ändra något eller redovisa försäljningar du inte fått kontrolluppgifter på, använder du K4-blanketten.

Vid kod 07 och 08 fyller du i så fall i summan av de kontrolluppgifter du anser stämmer. Summan av dina egna beräkningar på övriga försäljningar fyller du i på raden under.

LÄS MER OM DEKLARATION

Exempel/Fondförsäljningar