Så deklareras fonderna

MIN EKONOMI

Lotta Näring köpte Bancos ideella miljöfond vid ett enda tillfälle 1998. Hon sålde hela sitt innehav vid ett enda tillfälle 2000. Då behöver hon inte beräkna anskaffningsvärdet på sidan 3 på K4.

Under Aktier m m på sidan 1 i K4 fyller Lotta i försäljningsintäkten, 15 198 kronor, och anskaffningsvärdet, de 8 474 kronor hon gav för fonden. Försäljningsintäkten minus anskaffningsvärdet ger reavinsten, 6 724 kronor.Samma sak med Skandias Europafond. Försäljningsintäkten var 24 586 kronor och anskaffningsvärdet 27 623 kronor. Här hamnar reaförlusten på 3 037 kronor i sista kolumnen.

Två sätt att beräkna anskaffningsvärdet

Under 2000 gjorde Lotta flera köp och försäljningar i Carnegies World Wide Internet-fond. Hon kan välja mellan två metoder för att räkna ut anskaffningsvärdet: genomsnittsmetoden och schablonvärdet. Ju högre anskaffningsvärde, desto lägre reavinst och skatt. För att se vilken metod som är förmånligast börjar Lotta med att räkna ut anskaffningsvärdet med genomsnittsmetoden. Det gör hon på sidan 3 i K4.

Köpta eller sålda andelar anges

Lotta fyller i de två köpen i Carnegie Worldwide Internet. Antal är de fondandelar som vid varje affär tillkommer (plustecken) eller försvinner (minustecken). Lotta köpte vid första tillfället 75 andelar och vid andra tillfället 30 andelar. Det totala antalet andelar som Lotta äger efter varje affär skriver hon i nästa kolumn – först 75, sedan 75 + 30 = 105 andelar. Vid anskaffningspris respektive outnyttjat anskaffningsvärde fyller Lotta i hur mycket varje köp kostade totalt (plustecken framför). I nästa kolumn summerar hon anskaffningsvärdet på alla sina andelar i fonden. Hon delar beloppet med antalet andelar och fyller i genomsnittligt anskaffningsvärde i sista kolumnen.

Beräkna innehavet

Nu tar Lotta försäljningarna av sina Worldwide Internet-andelar. Hon multiplicerar antalet sålda andelar med deras genomsnittliga anskaffningsvärde, som hon hittar i sista kolumnen vid raden ovanför. I första fallet alltså 40 x 159,54 = 6 382 kronor (avrundat). Det fyller hon i under anskaffningspris respektive outnyttjat anskaffningsvärde (minustecken framför). Det outnyttjade anskaffningsvärdet, som är summan av vad hon gett för sina återstående fondandelar, minskar hon med samma belopp.

Fyra sätt att beräkna anskaffningsvärdet

Det finns fyra sätt att beräkna anskaffningsvärdet (se faktaruta). Eftersom Lotta inte köpte några av sina fonder före 1995 är stickvärdesmetoden inte aktuell. Varken Bancos ideella miljöfond eller Skandias Europafond femdubblades medan Lotta ägde andelar i dem, så schablonmetoden lönar sig inte. Inte heller Carnegie Worldwide Internet femdubblades. Lotta gör ändå en jämförande beräkning:Vid bägge försäljningarna ger genomsnittsmetoden det gynnsammaste (högsta) anskaffningspriset.