Vem vill åka på en fondpropp?

MIN EKONOMI

Tiotusentals svenskar måste betala extraskatt varje år för att de glömmer att deklarera sina utlandsfonder.

1999 sålde svenskarna utlandsfonder för cirka 10 miljarder kronor. Fyra av tio glömde att ta upp beloppen i sin deklaration.

Skatt på detta plus skattetillägg gav statskassan drygt åttahundra miljoner kronor

Precis som tidigare år har Riksskatteverket förvarnat om att det ska specialgranska utlandsfonderna, även kallade Luxemburgfonder eller Sicav-fonder.

Många av de deklaranter som åkt dit tror att de gör rätt. Fondandelarna finns nämligen med på årsbeskedet från banken eller fondbolaget som man får i januari.

Men för utlandsfonderna går ingen uppgift till skattemyndigheten.

Inga uppgifter från utlandsfonder

Så här ligger det till:

Skattemyndigheterna får kontrolluppgifter från banken/fondbolaget när du säljer vanliga värdepappersfonder, det vill säga aktiefonder, blandfonder och räntefonder.

Använder du den förenklade deklarationen förs uppgifterna in automatiskt.

Använder du den särskilda måste du fylla i uppgifterna själv.

Skattemyndigheterna får inte kontrolluppgifter om du sålt andelar i utlandsregistrerade fonder, där Luxemburgfonderna är de vanligaste.

Skattemyndigheterna får heller inte kontrolluppgifter om du löst in aktieindexobligationer.

Därför är det viktigt att lusläsa årsbeskeden för att se om du har sålt den här typen av värdepapper.

Straffet för att glömma är hårt:

Först och främst skatten, 30 procent på vinsten. Sedan skattetillägg, 20 eller 40 procent av skatten på det undanhållna beloppet. Den högre procentsumman gäller om man haft för avsikt att smita undan skatten.

Är beloppet mycket stort, över 90 000 kronor, kan det också bli åtal.

Regeringen la i januari ett förslag om att svenska förvaltare av utlandsbaserade fonder ska tvingas lämna kontrolluppgift när andelarna säljs.

Men det blir förmodligen inte av förrän till deklarationen 2003.

De tio största utlandsfonderna

LÄS MER OM DEKLARATION