Besvikelse i USA efter räntesänkning

Greenspan sänkte räntan till 5 procent

MIN EKONOMI

USA:s centralbank sänkte på tisdagen styrräntan med 0,5 procentenheter.

Börserna i USA åkte jojo efter beslutet, men besvikelsen var tydlig över att sänkningen inte var större. Centralbanken varnade också för en global lågkonjunktur.

Den amerikanske riksbankschefen Alan Greenspan sänkte räntan 0,5 procentenheter i kväll. Frågan är bara om sänkningen räcker för att bromsa avmattningen av den amerikanska ekonomin.

Centralbanken Federal Reserves besked om en räntesänkning kom kvart över två lokal tid i New York, 20.15 svensk tid. Det var tredje räntesänkningen detta år, och styrräntan i USA stannade därmed på 5,0 procent.

Riskbenägna investerare hade hoppats att centralbanken skulle sänka räntan med 0,75 procentenheter för att stoppa de fallande börskurserna.

Kraftigt börsfall

Direkt efter beslutet var börsfallet kraftigt hos både New York Stock Exchange och den tekniktunga Nasdaq. Kurserna återhämtade sig sedan något.

- Det viktiga är inte att se vad som händer i dag utan denna vecka eller hur kurserna är i slutet av månaden, sade en börsanalytiker till TT.

- Men det är klart att reaktionen hade varit positiv om centralbanken överraskat med en större sänkning.

Ekonomin i gungning

Centralbanken och dess inflytelserike chef Alan Greenspan, som är inne på sin fjärde mandatperiod, markerade åter att den amerikanska ekonomin är i gungning. I kommentaren till beslutet konstaterade banken att minskade vinstmarginaler påverkat viljan att investera och att många bolag satt med allt för stora lager. Centralbanken pekade också på att köpviljan minskat.

Kommentaren från centralbanken luslästes direkt efter beslutet, där orden bar Alan Greenspans signatur och där varje formulering var vägd på guldvåg.

Centralbanken sade varnande i sin korta kommentar att farhågorna är stora att den nuvarande situationen kan försvaga ekonomin än mer den närmaste framtiden.

Risk för sämre världsekonomi

Federal Reserve varnade också för läget för världsekonomin.

"Möjligheterna att överflödet i lagren kan fortsätta och de potentiella riskerna för en försämrad världsekonomi kan innebära att efterfrågan och produktion fortsätter att vara svag".

Centralbanken konstaterade vidare att den ekonomiska verkligheten snabbt kan komma att förändras. "Vi följer utvecklingen noggrant" skrev centralbanken i det uttalande som många såg som en möjlighet till nya räntesänkningar om lågkonjunkturen förstärks.

Men tongångarna andades också viss optimism.

"De ökade lagertillgångarna har inneburit snabba produktionsåtgärder. Köpviljan har förstärkts något sedan förra året, vilket kan innebära förändringar på lagersidan", skrev Centralbankens policykommitté Federal Open Market Committee (FOMC).

Små svenska effekter av sänkt USA-ränta

Den amerikanska centralbankens räntesänkning på tisdagen med en halv procentenhet var väntad. För vanliga svenskar kommer sänkningen inte att ha några större effekter alls, säger Åke Gustafsson, ränteexpert på Föreningssparbanken.

Grim Berglund/TT