Analytiker måste be om lov först  

MIN EKONOMI

Investmentbanken JP Morgan Chases analytiker har beordrats att söka godkännande från såväl de analyserade företagen som sina kunder innan de ändrar sina aktierekommendationer.

Därmed stärks den utbredda uppfattningen att bankens analytikerkår endast utgör corporate finance-avdelningens förlängda arm.

"Kopior av den fullständiga analysen måste vidarebefordras till båda parter. Om företaget begär ändringar i analysen är analytikern skyldig att antingen ta med ändringarna eller klart och tydligt förklara varför de inte tas med."

Så skriver JP Morgan Chases europeiske analyschef Peter Houghton i en promemoria till sina analytiker, enligt International Herald Tribune.

Promemorian bekräftar egentligen det många i finansbranschen redan anser sig veta. Framför allt de stora amerikanska bankernas analysavdelningar anklagas ofta för att mest ägna sig åt så kallad pitching, där de försöker påverka en aktie på sådant sätt att det berörda företaget väljer att anlita banken för sin nästa corporate finance-affär. Det är ju dessa bankerna tjänar de stora pengarna på.

"Lättpåverkade, inte vi"

På JP Morgan Chase tillbakavisar man förstås dessa anklagelser.

- Den största uppgift vi står inför är att hålla ifrån oss företag och ibland kunder som försöker påverka våra rekommendationer. Vi ändrar aldrig våra rekommendationer på basis av ett företags eller en kunds önskemål, säger Nick O´Donohe, JP Morgan Chases europeiske aktiechef, till International Herald Tribune.

Enligt promemorian är policyn inte "en godkännandeprocess utan en kommunikationsprocess". Kunderna tycks dock tveka.

- Ur vårt perspektiv ser det ut som att det är en allt vanligare trend att analytiker drivs av corporate finance-avdelningen, snarare än att först och främst ge kunderna sina bästa råd, säger Nigel Lanning, förvaltare av nära 400 miljarder kronor på Dresdner RCM Global Investors, till International Herald Tribune. 

Läs mer

Ekonomi24