Så påverkas du av den låga kronkursen

MIN EKONOMI

Den svenska kronan har försvagats till rekordlåga nivåer.

Kronraset gör att utlandsresor blir dyrare och bensinpriset stiger.

Å andra sidan gynnas de flesta fondsparare av den höga dollarkursen.

Därtemot kommer inte den svenska räntenivån att påverkas. Åtminstone inte än på ett tag.

Igår kväll noterades den amerikanska dollarn till 10 kronor och 44 öre. Aldrig tidigare har dollarn varit dyrare.

Den mest kännbara effekten av den rekordlåga kronkursen är att utlandsresorna blir dyrare.

- Vi mister vår köpkraft. Men det här betyder inget dramatiskt på kort sikt, säger Olle Djerf, chefsekonom på Nordea.

Olje- och bensinpriset är det som snabbast påverkas. Men den starka dollarkursen behöver inte nödvändigtvis slå igenom i form av rekordhöga bensinpriser, eftersom efterfrågan på olja och bensin nu dämpas något när världskonjunkturen mattas av.

Dyrare kläder

I ett längre perspektiv kan även priserna på bland annat importerade produkter som kläder och hemelektronik komma att stiga.

- En del importvaror blir dyrare, men det dröjer eftersom återförsäljarna brukar avvakta med prishöjningar, säger Olle Djerf.

Och Gunilla Nyström, privatekonom på SEB, håller med om att kronfallet kommer att sätta press på priserna på vissa importvaror.

- Generellt kommer det att bli en prispress uppåt, men det är inte säkert att det blir konsumenterna som får betala, eftersom det är sån hård priskonkurrens, säger hon.

- Det är möjligt att det helt enkelt inte går att höja priserna.

Många fondsparare gynnas

Det är oron i världsekonomin och de senaste månadernas kraftiga börsras som ligger bakom kronfallet. Svenska och utländska investerare säljer sina svenska aktier och svenska kronor och placerar pengarna i den mer stabila amerikanska dollarn. Valutautflödet har skapat en ökat tillgång på den svenska kronan - vilket fått dess värde att falla.

Bland kronfallets vinnare finns först och främst exportindustrin, exempelvis verkstadsindustrin och skogsnäringen. När dollarkursen är hög i förhållande till den svenska kronan får de svenska exportföretagen mer betalt för sina produkter.

En annan vinnare är den svenska turistnäringen som kan räkna med fler utländska turister när den svenska kronan är billig.

Även svenska fondsparare kan komma att gynnas något av den höga dollarkursen eftersom de flesta sparare idag äger andelar i utlandsfonderm noterade i valutor som stärkts i förhållande till den svenska kronan.

Så påverkas vi av kronraset

Utlandsresorna blir dyrare

Importerade varor blir dyrare

Den svenska exportindustrin gynnas

Dyrare bensin och villaolja

Utlandsfonder gynnas av en hög dollarkurs

Den svenska turistnäringen gynnas av en svag krona

Räntan kommer inte att höjas

Däremot kommer troligen inte den svenska räntenivån att påverkas av den låga kronkursen. Visserligen anses den låga svenska räntan vara en bidragande orsak till valutautflödet. Den svenska räntan är idag lägre än omvärldens, men en räntehöjning är i dagsläget inte aktuell eftersom det skulle påverka den svenska konjunkturen negativt.

- Eftersom den svenska ekonomin är på väg att mattas av är det väl i så fall en räntesänkning som skulle kunna vara aktuell. Men jag tror snarare att Riksbanken låter räntan vara oförändrad den närmaste tiden säger Olle Djerf.

De långa räntorna bestäms av inflationsförväntningar. Inflationen i Sverige är för närvarande lägst i Europa, och eftersom ekonomin är på väg att mattas av anses inflationsrisken som liten. Därför är det heller inte troligt att den låga kronkursen kommer att påverka de långa räntorna.

Fredrik Rundkvist