Handelsöverskottet ökade i februari

- men inte så mycket som marknaden väntat

MIN EKONOMI

Handelsbalansen gav under februari månad ett överskott på 9,3 miljarder.

Det var något lägre än väntat, konstaterar SCB.

Överskottet i utrikeshandeln blev därmed något lägre än de cirka 10 miljarder som penningmarknaden förväntat.

Under februari uppgick exporten till ett värde av 61,2 miljarder kronor och importen till 51,9 miljarder kronor. Därmed minskade exporten (4 procent) medan importen ökade något (1 procent) jämfört med februari 2000.

Överskottet i handelsbalansen kommer framför allt från exporten till länder utanför EU (8,9 miljarder), medan EU-handeln bara gav ett överskott på 0,4 miljarder.

Aftonbladet.se