Spray säljer webbresebyrån Mr Jet

MIN EKONOMI

Spray säljer sin nätresebyrå Mr Jet till brittiska Ebookers och får betalt i aktier värda cirka 16 miljoner kronor.

- Priset är bra, även om det naturligtvis skulle varit högre för ett år sedan. Vår andel av det nya bolaget blir i proportion till Mr Jets omsättning, säger Daniel Sachs, VD för Spray.

 Försäljningen är ett ytterligare steg i Sprays renodling och man flaggar nu för ytterligare försäljningar av Sprays innehav som i dagsläget innefattar bland annat Lycos, Carambole och Razorfish.

Spray säljer samtliga sina aktier i nätresebyrån Mr Jet till brittiska den betydligt större brittiska kollegan Ebookers, som omsätter cirka 2 miljarder kronor per år och är noterade på Nasdaq och Neuer Markt. Betalningen sker i form av aktier och för sina 97 procent i Mr Jet får man totalt sett 5,8 miljoner aktier i Ebookers vilket motsvarar 2,52 procent av bolaget. I dagsläget är de nya aktierna värda cirka 16,4 miljoner kronor.

- Det är ett bra pris. Vår andel av Ebookers motsvarar ungefär den andel Mr Jet kommer att utgöra av den totala omsättningen för det nya bolaget. Även om vi hade gjort affären för ett år sedan, när internetaktierna stod högre, hade vi nog fått samma andel och sedan hade värdet sjunkit ändå, säger Daniel Sachs, VD för Spray Ventures.

Del i renodling

Försäljningen kan dels se som ett led i Sprays renodling mot interaktivt mediebolag, där det är en uttalad målsättning att göra sig av med de innehav som tidigare utgjort Spray Invest. Efter försäljningen av Mr Jet återstår innehaven i Lycos Europé, Carambole, Domain Network och Razorfish – samt nyblivna knappa tre procent i Ebookers. Dessutom är Spray minoritetsägare i e-handelssajterna Sumo och Yatack.

- Vi talar om våra innehav som grupp, och kommenterar inte planerna för de individuella innehaven. Men vi kommer att göra ytterligare försäljningar, vad och när vet vi inte i dagsläget. Vi följer marknaden med stort intresse och är inställda på att försöka göra bra affärer, säger Daniel Sachs, som inte vill kommentera vilket innehav som ligger närmast till hands för försäljning.

Räddning för Mr Jet

Samtidigt kan försäljningen utifrån betraktas som en räddning för Mr Jet som haft ett tufft år bakom sig och bland annat tvingats sparka personal och stänga kontor i Finland och Norge för att kunna överleva. Även om bolaget säger sig ha nära till lönsamhet är konkurrensen på den nordiska resemarknaden stor. Nyligen tvingades till och med charterjätten Ticket varna för lägre försäljning, och oddsen för en spelare som avser att klara sig på enbart försäljning över nätet ser allt sämre ut.

Hade Mr Jet verkligen klarat sig på egen hand?

- Ja, men inte lika bra som med Ebookers kanske. För att få lönsamhet i en nätresebyrå krävs volymer, och affären kan även ses i ljuset av det. Å andra sidan kan Mr Jet bidra med en nättjänst som är mer utvecklad än Ebookers egen är, samt bli ett bra komplement geografiskt sett. Mr Jet har en bra position och ett starkt varumärke i Norden, medan Ebookers framförallt är starka i Tyskland och England.

De reseaktörer som hittills dragit mest nytta av nätet är charterarrangörer som använder det som ett komplement. Är reseförsäljning som enbart bygger på nätet verkligen ett hållbart koncept?

- Ja, jag tror det. Resor är en av de tjänster som verkligen lämpar sig för försäljning över nätet, och man ser att det börjar ta fart inom business-to-business-segmentet. Men nätaktörerna kan inte på egen hand ändra konsumentbeteenden. Det krävs dels att de stora jättarna sätter fart på sina nätverksamheter, dels att det finns små nystartade och ettriga uppstickare som stressar dem.

Vad händer i övrigt på Spray?

- Vi jobbar på, har roligt och har gjort en hel del affärer på sista tiden – vi räknar med att kunna berätta mer i vår bokslutskommuniké som kommer på fredag.

Läs mer

Lotta Edling/Ekonomi24