Motståndet mot EMU minskar

MIN EKONOMI

Fortfarande är en klar majoritet - 60 procent - av svenskarna negativa till ett svenskt inträde i valutaunionen EMU, enligt Skop:s EMU-barometer.

Men motståndet har minskat under det svenska ordförandeskapet. I mars ville 35 procent att Sverige ska gå med i EMU - en ökning med fyra procentenheter sedan januari.

Skop har under perioden 4 - 22 mars intervjuat drygt 1 000 personer mellan 18 och 84 år. De fick frågan: Tycker du att Sverige ska gå med i EMU och ersätta kronan med euron?

Kvinnor är klart mer negativa än män till EMU. Bara 29 procent av kvinnorna vill att Sverige ansluter sig, mot 41 procent av männen.

Folkpartiets sympatisörer är mest positiva till unionen - 60 procent av dem vill att Sverige går med. Mest negativa är de som sympatiserar med vänsterpartiet. Bara 19 procent av dessa vill gå med i EMU. Motsvarande andel bland socialdemokratiska sympatisörer är 29 procent.

Bland LO:s medlemmar är 70 procent mot ett svenskt medlemskap i EMU, 28 procent för.

TT