Besvikelse från Hennes & Mauritz    

Kursras efter resultatrapport

MIN EKONOMI

Hennes & Mauritz råkade ut för högre kostnader än väntat och dessutom oplanerat stora realisationer.

Klädjättens resultat för första kvartalet blev därför väsentligen sämre än marknaden väntat sig.

Aktien faller nu kraftigt på börsen.

Hennes & Mauritz resultat för första kvartalet, december till februari, innebar en negativ och en positiv överraskning. Omsättningen ökade mer än marknaden hade förväntat sig, med nära 18 procent till 8,2 miljarder exklusive moms. Prognoserna låg på 8 miljarder. Men resultatet blev väsentligt sämre än väntat, 570 miljoner kronor efter finansnetto jämfört med snittprognosen på 720 miljoner.

Resultatet hamnade också en bra bit under föregående års 670 miljoner kronor, och direkt efter öppningen föll Hennes-aktien med 21,50 till 166,50 kronor.

Blidvädret drog ner försäljningen

Bolaget beskriver december som fortsatt negativt påverkat av det milda vädret, vilket annonserades redan i bokslutet. Men de främsta orsakerna till det svaga resultatet är dels höga kostnader för etableringarna i Frankrike och USA, dels kraftiga realisationer på de nya marknaderna.

Bolaget hänvisar till att det är svårt att bedöma lagernivån på en ny marknad och att stora lager planerades för USA eftersom man var rädd att inte kunna leverera tillräckligt. Därför har H&M tvingats till stora prisnedsättningar i de nya butikerna för att rensa ut och lämna plats för vårnyheterna.

Det är de oväntat stora reorna i de nya butikerna, där varulagren alltså varit för stora, som ligger bakom glappet mellan prognoserna och utfallet. Ledningen framhåller ändå att bedömningen kvarstår att potentialen är mycket stor på de nya marknaderna.

100 nya butiker om året

Expansionsplanerna ligger fast, H&M planerar, som de tidigare uppgivit, att öppna 100 nya butiker under året. I USA skall 2003 85 butiker vara öppnade. Under årets första kvartal öppnades totalt sex nya butiker, i Frankrike, Tyskland och Österrike. En butik stängdes i Nederländerna. Samma period året innan stängdes elva butiker. Under andra kvartalet kommer totalt 43 butiker att öppna.

Av befintliga marknader ökade försäljningen i Frankrike mest, med 56 procent i kronor och 51 procent i lokal valuta. Därefter kommer Storbritannien med 47 procent räknat i kronor, 42 procent i lokal valuta. Den viktiga tyska marknaden, som utgjort en källa till oro, ökade med 13 procent i kronor och nio procent i tyska mark räknat.

Försäljningen föll i ett land - Sv erige

För de nya marknaderna USA och Spanien saknas jämförelsetal. Men försäljningen i USA är idag lika stor som i Frankrike, trots att etableringen skedde ett år senare och antalet butiker är mindre än hälften så stort. Försäljningen i USA är ett år efter starten större än i Finland och Belgien och snart i nivå med nederländerna och Danmark.

Det enda land där försäljningen föll var Sverige, där minskade omsättningen med sex procent.

Valutaeffekten, som många oroats över, var positiv under första kvartalet. På grund av den svagare kronan gav omräkningseffekten av försäljningen i utländsk valuta ett plus på 34 miljoner.

Ledningen uppger också att försäljningen har utvecklats väl även i mars, som inte ingår i kvartalsrapporten. 

Läs mer

Lotta Engzell-Larsson/Ekonomi24