Spray tjänade 1,3 miljarder på Razorfish

MIN EKONOMI

Sprays omstrukturering, efter försäljningen av portalen till Lycos Europe, går åt rätt håll.

Under år 2000 mångdubblades vinsten, trots att man tvingats skriva ner innehaven ibland annat Lycos Europe och Razorfish med två miljarder kronor.

- Vi har ett händelserikt år bakom oss, men tycker att vi klarat oss ganska bra , säger VD Daniel Sachs som nu satsar på nya verksamheter, bland annat det något kryptiska White Loafers.

Spray redovisar en vinst efter finansnetto på 384 miljoner kronor för 2000, vilket är en mångdubbling av föregående års vinst som låg på 25 miljoner kronor. Resultatet efter skatt blev 51 miljoner kronor, att jämföras med förra årets 56 miljoner kronor. Till stor del består vinsten av försäljningen av stora delar av innehavet i amerikanska konsulten Razorfish som gav en vinst på 1 364 miljoner kronor före skatt.

Omsättningen mer än fördubblad

Även omsättningen ökade kraftigt, från 121 miljoner kronor 1999 till 270 miljoner kronor 2000. Av dessa intäkter har 35 procent kommit från nyligen sålda nätresebyrån Mr Jet, 25 procent från tjänstekonsulten Carambole, 15 procent från Interaktiv Tid (bland annat tidningen Vision) och 10 procent från varumärkeskonsulten Domain Network. Enligt kommunikén har alla de konsoliderade bolagen utom Vision Media mer än fördubblat sin omsättning från 1999.

Kostnaderna har under samma period ökat från 506 miljoner kronor till 553 miljoner kronor, vilket förklaras av kraftiga satsningar på expansion för dotterbolagen, främst Mr Jet och Carambole. Under året har man även tvingats göra nedskrivningar på två miljarder kronor, huvudsakligen avseende innehaven i Lycos Europé och Razorfish som tagit stryk av IT-raset.

Köpt ut Investor

- Vi har haft ett händelserikt år och satsat hårt på expansion både av portalen och dotterbolagen och det har kostat en hel del pengar. Under andra delen av året har vi jobbat hårt med en omstrukturering av bolaget samt satt lönsamhetsfokus inom de kvarvarande verksamheterna. Men trots att vi gjort nedskrivningar med cirka två miljarder kronor har vi lyckats åstadkomma ett plus på 51 miljoner kronor, vi tycker det är rätt bra, säger Daniel Sachs, VD för Spray.

Under året har man köpt ut Investor från E-lab, som ursprungligen skulle vara gruppens labb-verksamhet för e-handelsprojekt, för en hemlig summa pengar.

- Det blev en rätt naturligt följd i och med att vi i princip monterat ner E-lab, där de ägde 14 procent, säger Daniel Sachs. Fortfarande kvarstår dock Investor som ägare till cirka 2 procent av Spray Ventures.

Slopar Ventures i maj

I rapporten framgår tydligt att renodlingen av Spray Ventures fortsätter. I samband med bolagsstämman i maj byter man namn till Spray, och på många sätt kan namnbytet sägas markera en ny era i bolagets fem år långa historia.

Efter att under förra året ha investerat tungt i portalbolaget Spray Networks, som sedemera såldes till Lycos Europe, jobbar Spray nu mot att bli ett interaktivt mediabolag med fokus på att leverera innehållstjänster.

Stora delar av innehavet i amerikanska konsulten Razorfish sålts. Försäljningen gav en vinst på 1 364 miljoner kronor före skatt, men ledde också till en skattekostnad på 299 miljoner kronor. Det kvarvarande innehavet i Razorfish, cirka 5-6 procent, har skrivits ner med 130 miljoner kronor till ett värde motsvarande 0,75 dollar/aktie.

Sprays kärnverksamheter utgörs idag av fem områden, som under sitt första halvår hann omsätta 44 miljoner kronor.

Produktionsdelen, med bland annat produktionsbolaget Moby, leds av Casten Almqvist och är den som låtit tala om sig mest hittills. Under Fabian Månsson ligger ”talang”-delen, med nya bolag som Bolster United och Icons International som där nya ett produktionsbolag för mobilt internet.

Köper och säljer nya tjänster

Övriga huvudområden är ”kanalverksamheten” med bland annat tidningen Vision samt rättighetsverksamheten Whiteloafers.

- Det är ett nystartat företag som handlar med rättigheter. Man åker helt enkelt runt i världen och letar efter bra interaktiva tjänster för till exempel mobilt internet, och köper dem sedan för att försöka sälja dem vidare. Vi har även dragit igång en konsultverksamhet inom interaktiv TV och mobila tjänster, huvudsakligen inom medie- och upplevelseindustrin, säger Daniel Sachs.

Kvarvarande tillgångar i Spray är innehaven i Lycos Europe och Razorfish, som tillsammans anges uppgå till ett värde av 512 miljoner kronor. Övriga innehav beräknas vara värda 24 miljoner kronor. Bolagets kassa uppgick per den sista december 2000 till 277 miljoner kronor. 

Läs mer

Lotta Edling/Ekonomi24