Folk litar inte på pressens aktietips

MIN EKONOMI

Internetanvändarna tror inte speciellt mycket på de aktietips som cirkulerar i tidningarna.

Mest skeptiska är folk till råden i kvällspressen, men även affärspressen har problem med trovärdigheten.

Undersökningsföretaget Netsurvey ställde frågor om börsen till sin Internetpanel, som ska vara representativ för Sveriges Internetanvändare.

Av svaren att döma tar folk de allt vanligare aktieråden i tidningarna med en stor nypa salt.

72 procent har litet eller inget förtroende för kvällspressens placeringsråd medan 53 procent har litet eller inget förtroende för dagspressens placeringsråd och rekommendationer.

För affärspressen blev resultatet något bättre, men ändå har så mycket som var tredje läsare litet eller inget förtroende för köp- och säljrekommendationerna som publiceras på affärspressens börssidor.

Istället är det bankerna som folk lyssnar på. Enligt Netservey har 32 procent mycket stort eller stort förtroende för placeringsråd och aktierekommendationer som kommer från den egna banken.

Undersökningen visar i övrigt att 51 procent av internetanvändarna tror att börsen kommer gå upp under året. Men samtidigt anser så många som en tredjedel att IT-företagen fortfarande är övervärderade.

Ekonomi24.se