Direktörerna slåss för fusionen

- men småägarna är skeptiska till storbanken

MIN EKONOMI

Föreningssparbankens och SEBs ordföranden Göran Collert och Jacob Wallenberg avfärdar allt prat om problem med bankernas skilda kulturer och varumärken.

På gårdagens stämmor fick de försvara samgåendet.

FS-bankens ordförande Göran Collert räknar med att fusionen med SEB tar minst tre år att genomföra. Trots det säger Jacob Wallenberg, ordförande i SEB, att bankens fokus på att växa i Europa inte kommer att störas.

De båda ordförandena säger också att samgåendet skulle komma kunderna till gagn genom bättre tjänster och lägre priser. Dessa löften hade dock småägarna svårt att svälja på de båda bankstämmorna på torsdagen. Ekonomi24 hittade inga småägare på stämmorna som tycker att fusionen är en bra idé.

De båda bankerna målade upp ett scenario där en fusion är oundviklig. Det viktigaste argumenten för sammanslagningen är att hålla nere it-kostnaderna, som uppgår till 10 miljarder om året för bankväsendet i Sverige.

- Det är oacceptabelt höga kostnader, sa Collert.

Dessutom måste SEB bli större för att klara sin resa ut i Europa. SEB och Föreningsparbanken blir tillsammans nummer 25 i Europas. Storleken blir avgörande när bankväsendet avregleras och de europeiska jättebankerna konkurrerar från ena hållet och de små nischbankerna från det andra hållet.

Göran Collert argumenterade dessutom för att sammanslagningen är för samhällets bästa. En jättebank tar ett samhällsansvar för att utveckla betalningsinfrastruktur och att vårda ett kontorsnät i hela landet.

Mats Paulsen([email protected]), Ekonomi24