Fondchefer tror på börsuppgång två år i rad

Traditionella industriföretag ska stå för uppgången

MIN EKONOMI

Börsen stiger med sammanlagt 30 procent under de två kommande åren.

Det tipset kommer från sex svenska fondchefer.

Enligt fondcheferna, som delar med sig av sina råd i Dagens Industri, kan Stockholmsbörsen stiga med 15 procent under de kommande 12 månaderna och sedan ytterligare 15 procent under nästa tolvmånadersperiod.

Det är de traditionella industriföretagen som förväntas stå för uppgången.

Anledningen till att de sex fondcheferna ser så ljust på framtiden är bland annat en svag kronkurs som gynnas den svenska exportindustrin. Dessutom påverkar förväntade räntesänkningar i både Europa och USA.

En förutsättning för att spådomarna ska slå in är dok att New York-börsen återhämtar sig och att den amerikanska konjunkturen vänder.

De chefer som deltagit i Dagens Industris rundabordsamtal är Dag Lindskog, chefsekonom på Skandia Asset Management, Björn Olsson, allokeringschef på SEB Fonder, Håkan Johansson, chef för Roburs strategiavdelning, Hans Peterson, chef för strategisk rådgivning på Nordea Fonder, Ian Thomas, Nordenchef på JP Morgan Fleming Asset Management och Per Lundborg, allokeringschef på Länsförsäkringar Kapitalförvaltning.

Aftonbladet.se