Icon Medialab får ny storägare

Nyemission ger ett tillskott på 150 miljoner kronor

MIN EKONOMI

Icon Medialab genomför en riktad nyemission om 12,8 miljoner aktier och får därmed in 150 nya fräscha miljoner kronor.

Som följd av emissionen blir amerikanska Red Valley/Fidessa Asset Management ägare till nära 20 procent av aktierna i Icon.

Icon Medialab tar in ytterligare 150 Mkr för att säkra företagets överlevnad. Genom en riktad nyemission om 12,8 miljoner aktier blir amerikanska Red Valley/Fidessa Asset Management ny storägare i bolaget, kontrollerandes nära 20 procent av aktierna i Icon.

Konsortiet Fidessa Asset Management och investmentbolaget Red Valley gick så sent som förra veckan in som nya ägare i bolaget och köpte 5,7 procent av såväl rösterna som kapitalet i bolaget.

- Jag är mycket glad att styrelsen liksom VD uttrycker sin långsiktiga tro på bolaget genom att delta i emissionen. Styrelsen är också mycket nöjd med att Fidessa Asset Management går in som en större ägare eftersom det breddar den institutionella ägarbasen i Icon Medialab, säger styrelseordföranden Björn Nordstrand i en skriftlig kommentar.

”Mer attraktivt”

I pressmeddelandet skriver bolaget att styrelsen föredrar en riktad nyemission som ”ett mer attraktivt finansieringsalternativ” än det konvertibelinstrument från Credit Suisse First Boston som ska godkännas på bolagsstämman den 27 april. Avtalet med CSFB skulle dock varit värt betydligt mer, närmare 225 Mkr, och så sent som för drygt två veckor sedan sades det vara klart så när som på stämmobeslutet.

I emissionen deltar dessutom IGP, som redan äger drygt 18 procent av aktierna i bolaget, samt ett antal enskilda personer ”med nära koppling till bolaget”. Dessa är Björn Nordstrand, Jesper Jos Olsson (som är en av de fyra ursprungliga grundarna till bolaget), Henrik Vilselius samt Pier Carlo Falotti som tros ta över ordförandeklubban i samband med den kommande bolagsstämman. Dessutom deltar bolagets nuvarande, tillfällige, VD Rens Buchwaldt i emissionen.

I en kommentar till emissionen säger han:

- Kassatillskottet säkrar bolagets finansiella position på våg väg mot positivt kassaflöde. Detta bidrar till att förtroendet för oss, bland kunder och potentiella kunder, stärks ytterligare när de ska fatta beslut om större projekt över lång tid.

Hur mycket han, och övriga privatpersoner gått in med och hur stor del av företaget de kommer att kontrollera, är dock ej känt.

Teckningskursen har satts till 11,71 kronor per aktie och deltagarna har förbundit sig till en 90-dagars lockup på aktierna. Emissionen ska nu godkännas av aktieägarna och styrelsen på en extra bolagsstämma den 27 april, samma dag som företaget håller ordinarie bolagsstämma.

Lotta Edling/Ekonomi24 ([email protected]) Lotta Edling