Mäklarfusion ska spara 60 Mkr per år

Teletrade och Nordnet går samman

MIN EKONOMI

Nätmäklarna Teletrade och Nordnet går samman och blir därmed Nordens största internetmäklare.

Kostnadssynergierna beräknas uppgå till 60 Mkr per år.

- Vi får en stark ställning på den svenska aktiemarknaden, säger Magnus Wahlbäck, styrelseordförande.

Nätmäklarna har haft det tufft på marknaden och det har länge talats om att strukturaffärer behöver genomföras för att nätmäklarna ska kunna överleva eftersom marknaden präglats av fallande volymer på aktiemarknaden.

Genom fusionen skapas en nätmäklare med 65 000 aktiva depåkunder och med en total andel av Stockholmsbörsen, mätt i antalet transaktioner under första kvartalet i år, på 8,5 procent. Därmed blir den sammanslagna enheten den fjärde största aktören på Stockholmsbörsen.

I ett pressmeddelande skriver bolagen att det nya företaget blir ledande även avseende förvaltat kapital, antal kunder och produkt- och tjänsteutbud. Affären innebär att Teletrades nuvarande ägare, där Nordiska fondkommission är största enskilda ägaren, kommer att äga 46 procent av den nya koncernen. Nordnet, som ägs av familjen Dinkelspiel, kommer att äga 54 procent av det nya bolaget. Samgåendet sker genom en apportemission.

Större volymer ska ge lönsamhet

Genom fusionen räknar det nya bolaget med att hålla en god lönsamhet och kostnadssynergierna beräknas uppgå till cirka 60 Mkr per år bedöms få full effekt från år 2002.

Samordningsvinsterna uppnås genom framför allt integration av system, informationstjänster, marknadsföring och genom vissa personalminskningar. Kostnaderna för sammanslagningen beräknas uppgå till 25 Mkr.

- På det här sättet sänker vi vår ’break even’ och får en större marknadsandel. Mätt i antalet kunder och antalet avslut på Stockholmsbörsen så blir vi en stor aktör, säger Magnus Wahlbäck, styrelseordförande i Teletrade, som dock inte säga hur mycket det nya bolaget väntas omsätta.

- Vi blir den enda nätmäklare som får tillräckligt stora volymer för att uppnå en god lönsamhet, säger Klas Danielsson, föreslagen vice koncernchef och COO i det sammanslagna Teletrade Nordnet i en kommentar.

Affären väntas bli klar i månadsskiftet maj/juni, men först under hösten blir företagen en operativ enhet, och först då kommer kunderna märka på sajterna att de båda bolaget gått samman.

Isaac Pinéus ([email protected])